Elastyczność popytu względem reklamy

Wpływ reklamy na sprzedaż

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Mariusz Kudełko
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1533

, wydatki na reklamę, elastyczność popytu względem wydatków na reklamę. Dodatkowo można znaleźć...

Państwo w gospodarce mieszanej 4

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

. popyt na ropę naftową jest nieelastyczny względem ceny. Determinanty elastyczności cenowej Co decyduje...

Elastyczność popytu - Rodzaj

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia Menadżerska
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1512

    a) Cenowa           - Rodzaje popytu ze względu na elastyczność cenową           - Determinanty...

Równowaga i nierównowaga rynkowa

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1239

* bardziej niż proporcjonalna, gdy popyt jest elastyczny względem ceny Wskaźnik elastyczności cenowej popytu: - Ep - procentowa...

Czynniki popytu i podaży, elastyczność

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 966

popytu. Cenowa mieszana elastyczność popytu na dobro A względem zmian ceny dobra B to relacja...