Mikroekonomia - pojecie elastyczności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - pojecie elastyczności - strona 1 Mikroekonomia - pojecie elastyczności - strona 2 Mikroekonomia - pojecie elastyczności - strona 3

Fragment notatki:

Elastyczność
Miara względnej reakcji jednej wielkości na względną zmianę innego
czynnika.
 Elastyczność cenowa popytu
 Zmiana ceny (względna) -- Zmiana popytu (względna)
 Elastyczność dochodowa popytu
 Zmiana dochodu realnego (względna) -- Zmiana popytu (względna)
 Elastyczność cenowa mieszana popytu
 Zmiana ceny dobra A -- Zmiana popytu na dobro B
 Elastyczność cenowa podaży
 Zmiana ceny -- Zmiana podaży
 Giętkość cen
 Zmiana popytu (względna) -- Zmiana ceny (względna)
Elastyczność cenowa popytu
 Elastyczność cenowa popytu
= siła względnej reakcji popytu na względną zmianę ceny
 Współczynnik* elastyczności cenowej popytu =
stosunek względnej (procentowej) zmiany wielkości popytu
na dane dobro do względnej (procentowej) zmiany jego ceny
 Współczynnik jest liczbą rzeczywistą
 Elastyczność liczymi ZAWSZE w konkretnym punkcie (dane Q i P)!
 Często zamiast „współczynniki elastyczności” mówi się po prostu
„elastyczność”
 Ep jest dla dóbr normalnych liczbą ujemną { (P2-P1) ma przeciwny
znak niż (Q2-Q1) }, ale niektórzy czasem pomijają znak minusa (wg
mnie niepoprawnie)
 Ep jest dodatnie dla dóbr Giffena i Veblena (rosnąca krzywa popytu).
Elastyczność cenowa popytu
przykład
Funkcja popytu (zależność
popytu od ceny wyrażona
wzorem) ma postać
QD = -0,5P + 25
Z matematyki przyzwyczajeni
jesteśmy, żeby przedstawiać
zmienną niezależną (w tym
przypadku P*) na osi odciętych
(poziomej), a zależną (tutaj: QD)
na osi rzędnych (pionowej). Do
na rysowania łatwiej jest
przestawić zależność:
P = -2QD + 50
Dla ceny P = 40 popyt QD = 5,
elastyczność wynosi Ep = -4. Dla
ceny P = 20 popyt QD = 15,
elastyczność wynosi Ep = -0,66..
Elastyczność cenowa popytu - liczenie
1. Prosta elastyczność cenowa popytu
dla danego punktu (Q1,P1) względem innego (Q2,P2)

dla krzywej popytu, która jest linią prostą

2. Łukowa elastyczność cenowa popytu
pomiędzy dwoma punktami (Q1,P1) i (Q2,P2) (zatem nie dla konkretnego


(…)

… stosujemy przyrosty dążące do
zera δ (różniczki) i nie potrzebujemy dodatkowego, referencyjnego punktu.
 Interpretacja: przy danej wielkości popytu i ceny na dobro, zmiana ceny o
1% spowoduje zmianę popytu o wartość współczynnika elastyczności
cenowej tego dobra wyrażonego w %.
Przykład.
Oblicz elastyczność popytu, gdy QD=150-P dla P=2.
δq/δp=-1
Popyt po cenie P=2: QD=150-2=148
Elastyczność: Ep=(-1)*(2…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz