Eksplikacja - strona 5

Trzópek filozofie psychologii

 • dr Joanna Trzópek
 • Wprowadzenie do metodologii
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1253

Świat to eksplikacja Boga, a każdą rzecz odzwierciedla universum z właściwego jej miejsca - zasadnicze...

Miedzynarodowe stosunki polityczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Michał Kędzierski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1512

, gdy wszystkie inne zmienne w modelu zostana utrzymane na stałym poziomie Wyjaśnianie (eksplikacja) - określenie warunków...

Ustawa rządowa 3.05. 1791

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

w ten czas w Senacie mają dla dania eksplikacji na zadanie Sejmu. Sejm zawsze gotowym będzie. Prawodawczy...

Rewalidacja-opracowanie

 • dr inż. Małgorzata Karwowska
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2716

co są z nami. Pedagogika specjalna – jest dyscypliną o charakterze wielo paradygmatycznym. Jednym z kierunków eksplikacji...

Historia socjologii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1302

wyłącznie w innych zjawiskach społecznych. Odrzucał eksplikacje biologiczne, psychologiczne, ekonomiczne...

Pedagogika ogólna - Teoria krytyczna

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Katarzyna Szorc
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

filozoficznego jest ogólność. Ogólność dotyczy i formy eksplikacji i tematyki, w której wyodrębnia się obszary...

Metoda a metodologia, klasyfikacja nauk - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1743

I.Metoda a metodologia, klasyfikacja nauk. 1. Metoda-sposób badania, ogólne reguły badania. Metodologia- a) nauka o metodach, oceniająca ich skuteczną wartość b) nauka o sposobach postępowania naukowego; może być: pragmatyczna (dot. czynności naukowców), apragmatyczna (dot. wytworów) 2. klas. nauk...