Eksplikacja - strona 6

Etyka - pojęcia

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Etyka
Pobrań: 231
Wyświetleń: 4487

moralnych, upostaciowanie ich, zbiorcza eksplikacja na przykładzie idealnej postaci. Ludzie posługują...

Grecja- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 735

. Filo­zofowie, nawet najbardziej zajęci eksplikacją natury wszechświata, związani byli ze swą polis, ze swą...

MiTBS

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2254

(w języku nauki socjologicznej), pojęcia (są szersze od terminów), terminy; eksplikacja problemu...

Język religijny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1239

i intuicyjnie zrozumiałych, a więc niewymagających dalszego objaśnienia. Eksplikacje tekstów Ewangelii...

Religia w Socjologii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1393

na parametry i wskaźniki. Religijność to nie tylko praktyki, eksplikacja badanej problematyki wymaga...

Metodologia - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2233

badawczej (eksplikacja) - problemy szczegółowe, hipotezy. 3. Operacjonalizacja - wyrażenie pojęć i terminów...

Skrypt - Prawo Gospodarcze

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

wyjątków od jakieś reguły ogólnej, lecz są właśnie jej potwierdzeniem, a zarazem eksplikacją. W polskim...

Dydaktyka jako nauka- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2142

Dydaktyka 1. Dydaktyka jako nauka. 1. Geneza i znaczenie nazwy dydaktyka. Nazwa dydaktyka pochodzi z języka greckiego, w którym didaktikós znaczy pouczający, a didasko uczę. Dydaktykę traktuje się obecnie jako naukę o nauczaniu i uczeniu się, a więc jako system poprawnie uzasadnionych twierd...