Trzópek filozofie psychologii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Trzópek filozofie psychologii - strona 1 Trzópek filozofie psychologii - strona 2 Trzópek filozofie psychologii - strona 3

Fragment notatki:


Dr Joanna Trzópek „Filozofie psychologii” Rozdział II Pozytywizm logiczny jako kierunek naturalistyczny Wg Koła Wiedeńskiego nauka dzieli się na:
nauki realne -nauki przyrodnicze
-n. o duchu/kulturze
-psychologia nauki formalne -logika
-matematyka
Współczesny podział nauki:
- nauki empiryczne A)nauki czyste
*fizyka
*chemia
*biologia
- nauki formalne (logika i matematyka)
B) nauki stosowane
*medycyna
*rolnictwo
C) nauki społeczne
Pogląd naturalizmu przedmiotowego - przedmiot nauk społecznych należy do tego samego rodzaju, co przedmiot nauk przyrodniczych - specyfika życia ludzkiego Naturalizm metodologiczny - metody badań takie same w obu typach nauk (humanistyczne i przyrodnicze)
Naturalizm etyczny - porządek moralny wychodzący z „prawidłowości natury” np. dążenie do szczęścia
wg Rudolfa Carnap ' a różnica między podejściem jakościowym i ilościowym to różnica języka - odmienność używanych pojęć
Można mówić o odczuwaniu jako o pomiarze, np. kamień możemy odczuwać, że jest cięższy niż inny wszystko sprowadza się tylko do ustalenia procedury pomiaru o ile istnieje możliwość porównań.
krytyka Williama Jamesa pomiar = intensywność, czyli zmienna jednowymiarowa brak zróżnicowania jakościowego bo każde przeżycie/odczucie jest inne nawet w stosunku do tego samego przedmiotu
wg Carnapa jęz naukowy/ilościowy nie pomija żadnych sensownych informacji, na gruncie innych założeń (fenomenologicznych czy hermeneutycznych) język służy przede wszystkim przekazywaniu sensu
magiczny pogląd na język - przekonanie, że istnieją między związki słowem a właściwym mu znaczeniem
z tym z kolei nie zgadza się Gadamer bo dla niego słowo to nie tylko znak ale trudno uchwytny sposób odzwierciedlenia rzeczywistości - ujmowania bytu; jak dla dziecka przedmiot staje się dopiero wtedy znany kiedy zostanie nazwany - nazwa jest istotą przedmiotu i zamieszkuje go w takie sam sposób jak barwa czy kształt.
Niektóre prawa w fizyce klasycznej są uniwersalne inne jak w naukach społecznych są jedynie statystyczne - różnica w możliwościach przewidywań.
Różnice w możliwościach formułowania praw ogólnych bywają traktowane jako brak wystarczającej wiedzy w naukach społecznych - niedojrzałość lub opóźnienie tej nauki


(…)

… i obserwacjonistyczne.
Zachowanie - analiza funkcjonalna = forma wyjaśniania przyczynowego(wykrywanie stałych związków między zmiennymi, kt są na zewnątrz organizmu - otoczenie i historia otoczenia); jest funkcją zmiennych, Skinner - obserwacjonista, zajmuje stanowisko antyteoretyczne - obserwuje i formułuje prawa. Jego zdaniem naukowe badania powinny abstrahować od tego, co jest oczywiste, czyli myślenie o ludzkim…
…, ale nie ma w tym prawdziwego przeżywania radości
Podsumowanie rozdziału:
Neopozytywizm przyczynił się do rozwoju takich zagadnień jak:
badanie logiczne struktur wyjaśnienie naukowego, testowalność hipotez, ogika, teoria prawdopodobieństwa, t. indukcji, itp.
Rozdział IV
Czym jest hermeneutyka?
Słowo „hermeneutyka” od XVII w = ars interpretandi; czyli jest sztuką/nauką wykładania, wyjaśniania, tłumaczenia ->rozumienia
Ewolucja…
…. tekst, budowle, prawo, język, zachowanie ludzkie), dostarczeniu pogłębionej, epistemologicznie i metodologicznej refleksji nad podstawami nauk humanistycznych.
Wilhelm Dilthey
-czołowa postać filozofii hermeneutycznej; można wyróżnić 3 klasyfikacje dziejów hermeneutyki:
„przed Diltheyem”, „dithleyowski”, „po Dithleyu”
-twórca psychologii opisowo - rozumiejącej -postrzega psychologię jako należącą…
…, prawidłowości, więc stara się wyjaśniać i przewidywać.
Z przyrody zostaje usunięta cała strona „wewnętrzna”, co prowadzi do mechanistycznej interpretacji.
W nauraliźmie dominuje sensualistyczna teoria poznania i metarealistyczna fizyka.
Reprezentanci:
Epikur, Demokryt, Hobbes, Hume, Comte
Ad2. a) idealizm wolności i osobowości
Postawa niezależności tego, o duchowe w stosunku do całej sfery przedmiotowej…
…: wszystkie zjawiska mają dwustronny charakter, dane są jako przedmioty zmysłowe (fizyczne) ale zawierają „od wewnątrz” to co jest właściwe naszemu życiu duchowemu.-> reguła deterministyczna:
to co jednostkowe jest określane przez całość, do której należy!
Reprezentanci:
Heraklit, Parmides, Leibniz, Goethe, Hegel, Schopenhauer.
Antynaturalizm Wilhelma Diltheya
Dilthey(pierwszy teoretyk nauk humanistycznych) starła…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz