Dotacja celowa - strona 27

Euroregiony

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Brygida Solga
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2947

. Mogą być one adresatem dotacji celowych, subwencji krajowych i zagranicznych oraz darowizn na ogólnych zasadach...

Finanse publiczne - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Renata Papież
 • Finanse publiczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1736

– wysokość ich nie może jednak przekroczyć 50% kosztów działalności zakładu (nie dotyczy to jednak dotacji...

Polityka zdrowotna - wykład

 • dr hab. Ewa Bujwid-Kurek
 • Polityka społeczna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1470

, dotacje i dotacje celowe, lokaty, środki z roszczeń regresowych oraz kredyty i pożyczki. Koszty obejmują...

Prawo finansowe skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Piotr Zapadka
 • Prawo finansowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

na zasadzie i w zakresie okre ś lonych w ustawie o finansach publicznych. - dotacje celowe przyznane JST...