Dotacja celowa - strona 26

Dochody JST-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1295

o charakterze publicznoprawnym (grzywny, kary) Dochody własne - należące w całości Subwencja ogólna Dotacje...

Notatki- finanse publiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka
 • Finanse publiczne
Pobrań: 7322
Wyświetleń: 7427

przedmiotowe a w niektórych przypadkach dotacje celowe ( na inwestycje oraz na finansowanie zadań z udziałem...

Źródła prawa finansowego - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 714

stowarzyszenia, które realizuje zadania zlecone finansowane w formie dotacji celowej 3. kierownicy jednostek...

Prawo - ustawa o samorządzie województwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1869

Ustawa o samorządzie województwa ©Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 576 Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. o samorządzie województwa 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr...

Ubezpieczenia społeczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1862

jest z obowiązkowych składek na Fundusz Pracy, a także z dotacji celowych ze środków pochodzących z UE, z lokat...

Podatki - opłaty lokalne

 • Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą w Świdnicy
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2793

oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. subwencje ogólne, dotacje celowe z budżetu państwa, Dochodami...

Finanse publiczne - wykłady, rok 2005

 • prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 4389

Wykłady z przedmiotu Finanse Publiczne, który prowadzi prof. Dębowska-Romanowska. Wykłady znajdują się na 104 stronach w formacie doc, są dokładnym zapisem przebiegu wykładów. Dokument zawiera wnikliwą analizę artykułów i sporów prawnych związanych z tematyką zajęć. Notatka zawiera również wykład ki...

Finanse publiczne - wykłady - DŁUG PUBLICZNY

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Dariusz Piotrowski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 504
Wyświetleń: 4039

                     na mieszkańca przekazywane z budżetu centralnego głównie na oświatę i drogownictwo.  Dotacje celowe - środki...