Deklaracja Bolońska

Edukacja europejska - wykłady

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • dr Elżbieta Podoska-Filipowicz
  • Edukacja europejska
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3927

Kopenhaska, Deklaracja Bolońska). 6. Europejskie programy edukacyjne. Projekty edukacyjne i inicjatywy...

Pytania na egzamin - Traktat lizboński

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Stanisław Konopacki
  • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 973

, usług i kapitału) oraz fiskalne (rożne systemy podatkowe). Deklaracja bolońska Deklaracja Bolońska (18...

I Integracja Europy po 1989 roku

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714

- Bułgaria, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Malta. 1999 - deklaracja bolońska - współpraca w zakresie...

Wykład - Historia integracji europejskiej

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Stanisław Konopacki
  • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 595

, rozbudowę systemu Galileo - czerwic 1999 - deklaracja bolońska, która miała służyć intensyfikacji...

Wprowadzenie do polityk europejskich

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Michał Gierycz
  • Wprowadzenie do polityki europejskich
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

, która będzie badała postępy w tym zakresie. Deklaracja Bolońska wychodzi z przeświadczenia, że Europa oparta na wiedzy...

Wykład - Mobilność zawodowa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • prof. zw. dr hab. Anna Lipka
  • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Pobrań: 63
Wyświetleń: 756

w państwach członkowskich EOG. PROCES BOLOŃSKI 1999r. Deklaracja Bolońska zakłada utworzenie Europejskiego...

Plany i ważniejsze wydarzenia - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Stanisław Konopacki
  • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 553

r. - Deklaracja Bolońska - zapowiedź koordynacji współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego...

Polityka społeczna - zagadnienia- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Polityka społeczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 5880

44 strony notatki z przedmiotu polityka społeczna. Bardzo obszerne opracowanie zagadnień związanych z polityką społeczną. W treści notatki można znaleźć przykładowo następujące zagadnienia: definicja polityki społecznej, charakter podmiotów krajowych, międzynarodowe podmioty polityki społecznej, org...