Wykład - Mobilność zawodowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Mobilność zawodowa - strona 1 Wykład - Mobilność zawodowa - strona 2 Wykład - Mobilność zawodowa - strona 3

Fragment notatki:

Gospodarowanie kapitałem ludzkim Wykład 4
Mobilność zawodowa obejmuje zmiany miejsca jednostek lub grup społ- zawodowych w strukturach społ-zawodowych polegających na:
-zmianie miejsca pracy- ruchliwość zatrudnionych
-zmianie zawodu ruchliwość międzynarodowa
-zmiana pozycji zawodowej - awans lub delegacje, która może wystąpić w danym miejscu pracy w danym zawodzie lub też łączyć się ze zmianą miejsca pracy lub zawodu
Mobilność geograficzna obejmuje terytorialne przesunięcia jednostek i grup zawiązane z pracą, które mogą mieć charakter stały jak i okresowy
Mobilność pracownicza społeczny proces zmieniający miejsce jednostki lub grup zarówno w przestrzeni jak i w strukturach społecznych w wyniku zmiany miejsca pracy, charakteru pracy i pozycji zawodowej
Mobilność pozioma (Horyzontalna) przejście jed. Lub obiektu społecznego z jednej grupy społ. do drugiej i umieszczonej na tym samym poziomie
Mobilność pionowa oznacza przejścia jednostki lub obiektu społecznego jednej warstwy społ. do drugiej UWARUNKOWANIA MOBILNOŚCI ZASOBÓW PRACY
1. Techniczne charakter przyczynowo skutkowy (zawody stare, pojawienie się nowych zawodów)
2. Ekonomiczne a) dążenie do zapewnienia stałego dochodu lub jego zwiększenie b) ekspansja gosp. umożliwiająca aktywizacje zawodową i ruchliwość poziomą i pionową zasobów siły roboczej lub regres gosp. redukujący takie możliwości i zmuszający do ruchliwości przestrzennej i zawodowej
c) poziom rozwoju infrastruktury ekonomicznej i społecznej
d) organizacja rynku pracy - dostępność i szybkość informacji o rodzajach wolnych miejsc pracy, warunkach zatrudnienia oraz o podstawowych cechach zawodowych i ogólnych kwalifikacjach pracowników poszukujących pracy, a jednocześnie skłonnych do mobilności 3. Prawne obejmują przepisy prawa pracy dotyczące zmiany i rodzaju pracy, warunków awansowania do degradacji, uprawnień związanych z ciągłością pracy itp.
4. Socjologiczne Wpływ środowiska w którym przebywamy
5. Polityczne Mogą decydować o kierunkach możliwości zarówno w przestrzeni geograficznej jak i społecznej, mogą też przesadzić o dostępności do określonych stanowisk i zawodów dla niektórych grup ludności 6. Demograficzne wiek, płeć stan cywilny i rodzinny, poziom wykształcenia
Funkcje Mobilności
1. wyrównanie dysproporcje regionalne między podażą a popytem na pracę
2. wyrównuje ubytek rzeczywisty zatrudnionych
3. jest formą aktywizacji zawodowej nowych roczników młodzieży wchodzącej na rynek pracy
4. możliwie sezonową produkcję w niektórych gałęziach produkcji


(…)

… i Mobilności Środowisk Akademickich” ENIC - utworzona w 1994 r.
- Centrum Uznawalności i Informacji Krajowych Środowisk Akademickich NARIC- utworzona w 1984 r.
- Polskie Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
Ośrodki te udzielają informacji o krajowych systemach edukacji , jak też służą radą poszczególnym osobom zgłaszającymi się z dyplomami i świadectwami. Promują one programy Leonarda da Vinci, Sokrates. Punkty zaliczeniowe ECTS
2. EUREK (European Employment Service)
gromadzi agencje pracy krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), obejmującego kraje UE oraz Norwegię, Islandię i Szwajcarię. Agencje w ramach sieci wymieniają m.in. informację o rynku pracy i ofertach zatrudnienia i przedstawiają je osobom poszukującym pracy w państwach członkowskich EOG.
PROCES BOLOŃSKI
1999r. Deklaracja Bolońska zakłada utworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego na wniosek ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe w krajach europejskich. Obszar jaki ma zostać utworzony do 2010 r.
Cele:
- Przyjęcie systemów czytelnych i porównywalnych stopni (w szkolnictwie wyższym)
- Przyjęcie systemu opartego na dwóch cyklach kształcenia (na poziomie przedmagisterskim i mgr)
-Wprowadzenie punktów kredytowych (zaliczeniowych)
-Promocja mobilności
-Promocja europejskiej współpracy na rzecz zagwarantowania jakości -Promocja europejskiego wymiaru w szkolnictwie wyższym
Kontynuacja dyskusji na konferencji w Pradze 2001 r. w Berlinie w 2003r. i w Bergem 2006r.
-Wprowadzenie nowe założenie mające wspierać proces boloński -Wprowadzenie trzeciego stopnia studiów tj. doktoranckich
Instrumenty…
… -ogólnej równoważności studiów uniwersyteckich Konwencja RE dawała prawne podstawy do uznawania dyplomów ukończenia polskich szkół wyższych osobom posiadających kontynuowanie nauki na studiach podyplomowych doktoranckich.
1997 podpisanie nowej konwencji o uznaniu kwalifikacji związanych z uzyskaniem wykształcenia wyższego w Regionie Europejskim opracowanej przez Radę Europy i UNESCO, która zastąpiła…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz