Wprowadzenie do polityk europejskich

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do polityk europejskich - strona 1 Wprowadzenie do polityk europejskich - strona 2 Wprowadzenie do polityk europejskich - strona 3

Fragment notatki:

Wprowadzenie do polityk europejskich
15.11.2012
(jeżeli gdzieś się pojawią EUROPEJSKIE RAMY KSZTAŁCENIA to jest błąd. On się pomylił, mam nadzieję, że poprawiłam wszytsko…)
Podstawy traktatowe polityki europejskiej w zakresie edukacji (aspekt normatywny)
Głównie TFUE
W preambule przedstawia kwestie edukacji jako jeden z powodów tworzenia integracji europejskiej. (kiedy patrzymy na hitorie integracji edukacja się tam w ogóle nie pojawiała do lat '50. W TFUE czytamy, że szefowie państw i rządów „ZDECYDOWANI popierać rozwój możliwie najwyższego poziomu wiedzy swych narodów przez szeroki dostęp do edukacji oraz stałe uaktualnianie wiedzy,” Ważna jest tu idea stałego uaktualniania wiedzy. Dalej można zauważyć, że Unia pomimo słabych kompetencji działa w tym obszarze bardzo mocno)
Art. 6 który precyzuje zakres kompetencji Unii i kompetencji koordynacyjnych lub uzupełniających Warto zauważyć że edukacja i kształcenie zawodowe są traktowane jako łączne z młodzieżą i sportem. Różnica między kształceniem zawodowym a edukacją polega na tym, że kształcenie zawodowe w przeciwieństwie do edukacji ma charakter instrukcji, czyli przygotowuje ludzi do wykonywania pewnych czynności, natomiast edukacja ma sprzyjać przede wszystkim kreatywności myślenia, jakby rozszerzeniu horyzontów człowieka. ART. 6
„Unia ma kompetencje do prowadzenia działań mających na celu wspieranie, koordynowanie lub uzupełnianie działań Państw Członkowskich. Do dziedzin takich działań o wymiarze europejskim należą:
a) ochrona i poprawa zdrowia ludzkiego;
b) przemysł;
c) kultura;
d) turystyka;
e) edukacja, kształcenie zawodowe, młodzież i sport;
f) ochrona ludności;
g) współpraca administracyjna”
Samej edukacji i kształceniu zawodowemu poświęcony tytuł 12 TFUE natomiast jeżeli chodzi o edukację to konkretnie art. 165 Po Lizbonie zmienia się nie tylko jego numer, ale również jego treść. Paragraf pierwszy pokazuje przede wszystkim cel działania UE. Pierwszym i podstawowym celem jest rozwój edukacji o wysokiej jakości. W jego kontekście możemy mówić o dwóch rodzajach środków UE:
Środki podstawowe
Zachęty do współpracy między Państwami Członkowskimi (w samym art. „Unia przyczynia się do rozwoju edukacji o wysokiej jakości, poprzez zachęcanie do współpracy między Państwami Członkowskimi”)
Środki warunkowe (warunkowe ponieważ zgodnie z zapisem art powinno następować tylko wtedy kiedy to niezbędne)
Wspieranie bądź uzupełnianie działań Państw

(…)

… problemów. Kompetencje: podejmowanie decyzji, zarządzenie projektami.
Studia magisterskie
Studia doktoranckie
Doprecyzowaniu deskryptorów służą Krajowe Ramy Kwalifikacji - opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, które ma harmonizować wewnętrzne podsystemy kwalifikacji. W Polsce powołano międzyresortowy zespół do spraw uczenia się przez całe życie w skład którego wchodzą:
Minister Edukacji Narodowej - przewodniczący
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Minister gospodarki
Minister pracy i polityki społecznej
Minister rozwoju regionalnego
MSZ
Szef kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Powołano również Komitet Sterujący do spraw KRK. Jego zadanie, jest stworzenie krajowych ram kwalifikacji i monitorowanie ich wdrażania. Oraz tworzenie sprawozdań jak to w Polsce wygląda. W skład wchodzą liczni ministrowie…
… poprzez zachęcanie do akademickiego uznawania dyplomów i okresów studiów
Trzeci promowania współpracy między instytucjami edukacyjnymi Wymiana praktyk, doświadczeń, poznawanie przez administrację kształcenie na odległość itp.
Powstaje pytanie: co dokładnie Unii wolno? Aby działać na rzecz tych celów może się zdarzyć, że UE zadziała poprzez cały system instytucjonalny. Czyli postanowienia Rady i PE…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz