Krajowe Ramy Kwalifikacji

note /search

Wprowadzenie do polityk europejskich

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Wprowadzenie do polityki europejskich
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Doprecyzowaniu deskryptorów służą Krajowe Ramy Kwalifikacji - opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami...

Zarządzanie projektami EFS

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Zarządzanie projektami europejskimi
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2324

rynku pracy 4. opracowanie i wdrożenie krajowych ram kwalifikacji i krajowego systemu kwalifikacji...

Tezy i ich tłumaczenie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Polityka regionalna
Pobrań: 301
Wyświetleń: 5747

Zawiera tezy i dokładne ich wyjaśnienie na egzamin z Polityki regionalnej. Informacje zbierane do wytłumaczenia tez są wiarygodne, pochodzą wyłącznie z notatek z wykładu, książek i tylko pewnych źródeł internetu. Plik zawiera informacje na temat takich zagadnień jak: wielość znaczeń pojęcia polityki...