Czynność konwencjonalna - strona 7

Typy wypowiedzi i ich funkcje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3472

czynności zmierzających do sformułowania twierdzeń naukowych. Nauki o prawie w sensie apragmatycznym...

Konsumenci i przedsiębiorcy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 707

prawne dzielą się na: 1) czynności konwencjonalne - gdy norma prawna zdarzenie konstruuje, wyznaczając...

Prawo - dobra osobiste

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

na tym, że nie osiagnie zmierzonych skutków prawnych Czynność prawna - czynność konwencjonalna Czynność konwencjonalna...

Powstawanie prawa - Prawo zwyczajowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1463

) - czynność podjęcia przez organ państwa decyzji na podstawie normy zwyczajowej. Zwyczaje - powszechne nawyki...

Realizowanie i przestrzeganie prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksandra Wronkowska
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3423

dokonywania czynności konwencjonalnych i polega na tym, że czynność zdziałana niezgodnie z regułami...

Podmioty prawa - Zdolność prawna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

do czynności prawnych - zdolność danej osoby do dokonywania szczególnego rodzaju czynności konwencjonalnych...

Wykład- ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJ

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Sylwia Wojtczak
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 406
Wyświetleń: 6384

powinien zawierać takie wypowiedzi, które służy wyrażeniu norm postępowania lub dokonania czynności konwencjonalnych...