Czwartorzęd - strona 5

Góry świętokrzyskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1736

do powstania jaskiń z bogatą szatą naciekową - jaskinie Raj, Chelosiowa. Slajd z Gołoborzami W czwartorzędzie...

Wyżyna Małopolska - charakterystyka

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 455
Wyświetleń: 9443

nokambryjskich piaskowców kwarcytowych w okresie czwartorzędu. Procesy te zachodziły w chłodnym klimacie...

Egzamin z geologii

 • Politechnika Gdańska
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 931

w którym powstały europejskie złoża soli kamiennej i potasowej: kambr, dewon, perm, jura, czwartorzęd b) proces...

Opracowanie - Sudety

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Mieczysław Gumiński
 • Geografia Śląska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1435

wgłębnego w Masywie Śnieżnika mamy jeszcze kras powierzchniowy CZWARTORZĘD: PLEJSTOCEN I HOLOCEN...

Europa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2030

na Krecie.  czwartorzęd: plejstocen, holocen- w plejstocenie zlodowacenia: podlaskie, południowopolskie...

Poziomy gleb oraz ich symbole

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Kazimierz Wróblewski
 • Geomorfologia i gleboznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 4732

lub popielatą(oglejenie odgórne-opadowe i dolne-wody gruntowe) Czwartorzęd (Q)–najmłodszy okres ery kenozoicznej...