Egzamin z geologii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin z geologii - strona 1 Egzamin z geologii - strona 2 Egzamin z geologii - strona 3

Fragment notatki:

1) W jakich warunkach powstają delty ? Delta- nagromadzenie osadów u ujścia rzek do morza lub jeziora , przypominające kształtem literę delta . Większość delt znajduje się pod wodą   , część wystaje na powierzchnię , tworząc przeszkodę dla rzeki i powoduje jej rozgałęzianie . Delty tworzą się tylko wtedy gdy falowanie ,  przypływu i odpływu morza nie są w stanie usunąć  materiałów nanoszonych przez rzeki . Dlatego też powstają zwykle w zatokach lub u   brzegów mórz spokojnych . Najszybciej rosną i osiągają najbardziej regularne kształty ( delty jeziorne ) .  2) Jaka jest przyczyna ruchu płyt litosfery ? To zagadnienie wyjaśnia teoria ruchu płyt litosfery . Zakłada ona że , litosfera dzieli się na płyty nieustannie przemieszczające się względem   siebie   po   plastycznej   astenosferze   ,  pod   wpływem   prądów   konwekcyjnych   istniejących   w   płaszczu   ziemi   .Do   tego   należą   również   ruchy  izostatyczne  oraz plamy gorąca . 3) Jaka jest orientacyjna prędkość ruchu płyt litosfery ? Orientacyjny ruch płyt litosfery wynosi od kilku do kilkunastu cm rocznie , wykluczając anomalie . 4) Co to jest strefa subdukcji ? Jest to strefa gdzie następuje podsuwanie się jednej płyty pod drugą .Procesy subdukcyjne powodują kolizję płyt   litosfery . przykładami na  powierzchni ziemi są doliny dryftowe oraz rowy oceaniczne . 5) Rodzaje wietrzenia i jego skutki.  Wietrzenie – całokształt zmian, jakim podlegają skały i ich składniki (minerały) wystawione na powierzchni ziemi na działanie atmosferyczne,  hydrosfery            i biosfery.  Wietrzenie mechaniczne (fizyczne) w rezultacie którego skały ulegają kruszeniu i rozpadowi, bez zmiany składu chemicznego. Podstawowym  czynnikiem  wietrzenia  są dobowe  zmiany  temperatury. Wskutek  rozszerzania i kurczenia  się ziaren w skale zmniejsza  się  spójność między nimi – doprowadza to do rozsypania się skały na poszczególne ziarna mineralne. Jest to rozpad ziarnisty skały. Gdy skała jest jednorodna, pod wpływem ogrzewania się promieniami słonecznymi może nastąpić łuszczenie. Wskutek rozszerzania i kurczenia   się skał mogą ujawniać się niewidoczne wcześniej spękania, dzieląc duże bloki skalne na części – rozpad blokowy. Ważnym   czynnikiem  wietrzenia  mechanicznego  jest  działanie  mrozu.  Woda zamarzając  zwiększa  objętość,  lód  rozpycha  szczeliny  i  pory  skalne. Działanie zamarzającej w skale wody nazywamy zamrozem.  Wietrzenie chemiczne – główną rolę odgrywa woda. Działanie wody   i zawartych w niej aktywnych jonów polega na rozpuszczaniu, utlenianiu  

(…)

… zlodowacenia. Wody z topniejącego lądolodu, który pozostał już tylko
na obszarze Skandynawii, gromadziły się w zagłębieniu przed czołem lądolodu, tworząc około 12 000 lat temu Bałtyckie Jezioro Lodowe.
Poziom wód jeziora był około 30 m wyższy niż w morzach Północnym i Białym.
Dalsze wycofywanie się lądolodu ku północy spowodowało odpływ wód jeziora do mórz; Białego i Północnego. Poziom wód jeziora
wyrównał się z poziomem oceanu światowego i do zbiornika zaczęły dopływać wody morskie. Powstało dzięki temu Morze Yoldiowe (od małża
w nim zamieszkującego), które miało połączenie z Morzem Północnym. Nastąpiło to około 10 000 lat temu.
Po upływie około 1000 lat wskutek podniesienia się obszaru cieśnin duńskich połączenie Morza Yoldiowego z Morzem Północnym zostało
przerwane- powstało Jezioro Ancylusowe (od ślimaka…
… Co to jest magma?
Magma- jest to gorąca masa powstająca w wyniku lokalnego topnienia skał (wskutek wzrostu temperatury) w głębi skorupy ziemskiej lub w jej
podłożu (w płaszczu Ziemi), zdolna do płynięcia i podnoszenia się ku powierzchni Ziemi (intruzja magmy).
Składa się głownie z krzemianów i glikokrzemianów, z domieszką tlenków i siarczków, ponadto magma zawiera składniki lotne (wodę,
dwutlenek węgla, dwutlenek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz