Czwartorzęd

Wykłady od Sokołowskiego (2010) (1/4)

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Tadeusz Sokołowski
 • Geologia Czwartorzędu i Geomorfologia
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3948

. Informacje zawarte w notatce to: czwartorzęd, geomorfologia, numeryczne modele terenu, metody satelitarne...

Geologiczne dzieje Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: prekambr, era paleozoiczna, czwartorzęd...

Morfologia terenu - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Krystian Karol Probierz
 • Geologia ogólna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 756

, wokół niej występują liczne aluwia i taras. Stratygrafia: Czwartorzęd - aluwia, taras...

Okresy geologiczne - Klimat

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Marek Jońca
 • Geologia historyczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1603

pasów klimatycznych takie same jak obecnie. Czwartorzęd Silne zlodowacenie obejmujące ok. 40 mln2...

Formy akumulacji lodowcowej-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1834

Czwartorzęd - jest w erze kenozoicznej. Dzieli się na: a)holocen (0.0011 mln lat temu do wczoraj)-ustąpienie...