Czwartorzęd - strona 2

Podstawy geologii-pytania

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Tadeusz Andrzej Przylibski
 • Podstawy geologii
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1925

. Opisz kambr. Opisz czwartorzęd. Lodowce - działalność erozyjna. Powstanie lodowców. Produkty wulkanów...

Historia Ziemi - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1610

Historia Ziemi Historia Ziemi Eon Era Okres Czwartorzęd Kenozoik Wiek [Ma] 1,8 Neogen 23,03 65,5...

Model Walczaka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia Śląska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1134

i dolnoplioceńskich. Doliny jeszcze stosunkowo wąskie i głębokie. Główne rysy Sudetów w czwartorzędzie niewiele...

Model płyt - historia Tatr i Pienin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

kenozoicznej Kenozoik (trzeciorzęd do czwartorzęd) Trzeciorzęd - 65 - 2,5 mln lat temu Czwartorzęd - ostatnie...

Sudety - fazy kształtowania Sudetów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840

/ czwartorzęd - Wisła na północ przez pas wyżyn 2,5 mln lat temu. W miocenie w Karpatach rzeki żłobią...

Chronologia dziejów Ziemi-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2541

: trzeciorzęd i czwartorzęd. W kenozoiku ukształtował się obecny wygląd powierzchni Ziemi. Trzeciorzęd (początek...

Struktury tektoniczne Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Machalnik
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1708

i czwartorzędu. Grubość pokrywy dochodzi do 6 000 m (w części zachodniej). Występują liczne uskoki. Wyniesienie...