Wykład 1 z geografii fizycznej Polski

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 1 z geografii fizycznej Polski - strona 1

Fragment notatki:


WYKŁAD I 1704 Humboldt - teoretyczne podstawy podziału geografii; społecznej/fizycznej; wprowadził pojęcie geografii fizycznej; podstawy filozoficzne stworzył Kant:
1. Dotychczasowe syntezy z zakresu geografii fizycznej Polski.
2. Położenie Polski na tle Europy
3. Rozwój charakterystyka paleogeograficznego rozwoju podłoża Polski
4.Charakterystyka trzeciorzędu i czwartorzędu.
5. Zagadnienia klimat., hydro, glebowe (regionalizacja)
6. Historia roślinności, zasięg
7. Typologia krajobrazu naturalnego i regionalizacja fizyczno- geograficzna. 
DOTYCHCZASOWE SYNTEZY Z ZAKRESU GEOGRAFII FIZYCZNEJ POLSKI.  - Wincenty Pol - pierwsza synteza polska, RZUT OKA NA PÓŁNOCNE STOKI KARPAT, zbiór wykładów, rzeźba, klimat, hydrografia. 1869 OBRAZY Z ŻYCIA I NATURY- PÓŁNOCNY WSCHÓD EUROPY, dwa tomy, klimat, roślinność, fauna, hydrografia.
- Antoni Rehman 1895 OPIS FIZYCZNO- GEOGRAFICZNY ZIEM POLSKI, pierwszy podział fizyczno-geograficzny ziem polskich, dokonał podziału regionalnego, zasługi na polu wydzieleń jednostek regionalnych.
- Wacław Nałkowski MATERIAŁY DO GEOGRAFII ZIEM DAWNEJ POLSKI, podział na jednostki terytorialne ograniczone do jednego kryterium - orografia, np. pas wyżyn polskich, środkowe pasmo nizin.
- ENCYKLOPEDIA POLSKA TOM 1 : „GEOGRAFIA FIZYCZNA ZIEM POLSKICH I CHARAKTERYSTYKA LUDNOŚCI, informacje o kompnentach środowiska i regionalizacja fizyczno- geograficzna, geografia fizyczna ludności -człowiek uważany za integralną część środowiska, dziedzina antropogeografii, np.: kształty czaszki i twarzy w ujęciu regionalnym.
- Stanisław pawłowski: GEOGRAFIA POLSKI, 1917
- Stanisław Srokowski  ZARYS GEOGRAFI FIZYCZNEJ 1918
- Antoni Sujkowski GEOGRAFIA ZIEM DAWNEJ POLSKI- wydziela krainy historyczne.
- Stanisław Lencewicz KURS GEOGRAFII POLSKI - po I wojnie 1922, zbiór wykładów dla topografów, nowe wydanie ”Polska”, 1936.
- Kondracki GEOGRAFIA FIZYCZNA POLSKI MAPY: - Polska na tle głównych jednostek tektonicznych Europy
- Polska na tle reżimów rzecznych Europy
- Polska na tle mapy glebowej Europy
- Polska na tle geobotanicznej mapy Europy
- Polska na tle głównych jednostek fizyczno-geograficznych Europy. 
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz