Czwartorzęd - strona 4

Rzeźba Karkonoszy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kompleksowa geografia fizyczna polski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1099

zwietrzelin określany jest na czwartorzęd. Migoń (2006) podkreśla, że niedojrzałość mineralogiczna...

Geografia Regionalna Ameryki

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1925

= i czwartorzędu. Rowy i zręby tektoniczne. Płyta patagońska: w podłożu prekambryjskie skały krystaliczne...

Geologia Ogólna Procesy egzogeniczne 3

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1449

- Czwartorzęd (półk. północna) 27 Przyczyny zlodowaceń Działalność wulkaniczna Najwazniejsze czynniki wywołujące...

Zlodowacenia na Ziemii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marian Klementowski
 • Geomorfologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1421

. OKRES KATAGLACJALNY- OKRESY INTERGLACJALNE- trwały znacznie dłużej niż okresy glacjalne. CZWARTORZĘD...

SUDETY WSCHODNIE

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia Śląska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1309

- i czwartorzędu. W górnym pliocenie tworzy się warstwa białych żwirów kwarcytowych (osady korelatywne...

Australia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1330

się poziomu mórz Australia miała w czwartorzędzie połączenie z wyspami Archipelagu Sudejskiego, w holocenie...