Communitas

Proces rytualny przejścia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Paweł Majewski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1078

do społeczeństwa, w nowej roli. Communitas- w okresie liminalnym społeczeństwo pozbawione jest struktury, staje...

Zagadnienia na egzamin - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • ks. dr Kazimierz Piotr Franczak
 • Teoria komunikowania masowego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1162

rozwoju teorii, „Societas/Communitas” 2007-2008 nr 2(4)-1(5), s. 41-82 T. Olczyk, Politrozrywka...

Państwo jako podmiot prawa narodów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

z uwagi na wewnętrzną strukturę państw nie ma społeczności międzynarodowej - communitas communitatum...

Antropologia widowisk - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Leon Bętkowski
 • Antropologia
Pobrań: 973
Wyświetleń: 2758

i jako performans. 2.Rytuały ludzkie i zwierzęce. 3.Rytuał jako performans liminalny. 4.Communitas i antystruktura...

Ponowoczesność - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1505

szeroko pojmowana. Wspólnota jest bezinteresowna i ma wspólny cel. Communitas jest kolonizowany...