Communitas - strona 2

Antropologia widowisk - notatki

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Leon Bętkowski
 • Antropologia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1155

Communitas - wspólnota bez struktury, liczą się więzi międzyludzkie, w fazie przejścia - zawieszone reguły...

Włochy - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Z. Filipiak
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1456

i sądowniczych Communitas civium Mieszkańcy miast wyróżniająca się pochodzeniem, pozycją społeczną, bogactwem...

Kulturoznawstwo - spis lektur

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Dariusz Pniewski
 • Estetyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1379

, marginesy i bieda: religijne symbole communitas, [w:] tegoż, Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne...

Teoria komunikowania - wykład 1

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. Marek Furmanek
 • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826

. Łaciński termin communicatio powiązany jest z innym słowem communitas, które oznacza wspólnotę ludzi...

Epoka i jej konflikty ideowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

wolności: 1. Zasada komitywy [zażyłość] w stanie szlacheckim - communitas nobilium - stanowiła świadectwo...

Wykłady z socjologii

 • Socjologia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3619

∗ wspólnota - communitas ∗ społeczność - societas Wspólnota a społeczność: obydwie maja charakter celowy...

Charakterystyka starożytności - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Karska
 • Historia prawa narodów
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1113

strukturę państw nie ma społeczności międzynarodowej - communitas communitatum (wspólnota wspólnot); łączyła...

Wykład - pojęcia z etyki

 • Uniwersytet Łódzki
 • Etyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 945

, łac. communitas - wspólnota, zbiorowość) - antyindywidualistyczny współczesnej anglosaskiej filozofii...