Wykłady z socjologii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 441
Wyświetleń: 4137
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykłady z socjologii - strona 1 Wykłady z socjologii - strona 2 Wykłady z socjologii - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 20 stron i porusza zagadnienia takie jak: socjolog, psychologia, antropologia, ekonomia, socjologia potoczna, socjologia naukowa, teoria naukowa, teorie idealizacyjne, specjalizacje socjologii, socjologia ogólna. Notatka zawiera również informacje dotyczące zagadnień takich jak: socjologia szczegółowa, eksperyment, obserwacja, wywiady, ankieta, rozwój socjologii, stoicy, socjologizm, antynaturalizm, interakcjonizm, postulat rozumienia, czynności społeczne, stosunek społeczny. Dokument porusza także zagadnienia takie jak: funkcjonalizm, kultura, kultura materialna, kultura niematerialna, normy, rodzaje norm, ambiwalencja, potrzeba, subkultura, kultura osobista, kontrkultura, więzi społeczne, styczności społeczne, zachowania społeczne, metody. Ponadto, notatka zawiera także informacje na temat zagadnień takich jak: wzory działań społecznych, wzory przeciwstawiania się, instytucja, natura ludzka, osobowość społeczna, kulturowy ideał osobowy, rola społeczna, jaźń subiektywna, jaźń odzwierciedlona, typy osobowości, postawa, cechy postawy.


Ponadto, w notatce pojawiają się postaci takie jak: August Comte, McIver Robert, Max Weber, Platon, Arystoteles, św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu, Nicolo Machiavelli, św. Tomasz Morus, Andrzej Frycz Modrzewski, Giambattista Vico, Claud Adrie Helveciusz, Jean Antoine Nicola Condorcet. Dokument zawiera także informacje dotyczące postaci takich jak: Claud Henrie Saint Simone, August Comte, Herbert Spencer, szkoła frankfurcka, Wilfredo Paretto, Emil Durkheim, Ferdynand Fönnies, Simmel, Robert Menton, Kalbot Persons, Cicero, Max Scheler, Kretshmen, Jung, Spranger, Szczepański, Max Sheller.

ROZWÓJ SOCJOLOGII JAKO NAUKI
SOCJOLOG - zajmuje się interpretacją badań, które prowadzi, zajmuje się codziennym światem ludzkim przy czym widzi ich w kategoriach władzy, klasy, statusu, rasy i etniczności, zawsze pamięta, że rzeczy nie są takie jakie się wydają. Socjolog raczej opisuje niż ocenia. SOCJOLOGIA - jest gałęzią nauk humanistycznych, nauk traktujących o człowieku.
W ramach nauk humanistycznych mamy nauki społeczne, które badają naturę ludzkiego zachowania, naturę związków międzyludzkich oraz ich rezultaty.
W ramach tych nauk występuje:
*psychologia - zajmuje się podstawami i konsekwencjami zachowania jednostek
* antropologia - fizyczna - zajmuje się biologicznymi podstawami ludzkiego zachowania, kulturowa - zajmuje się naturą i ewolucją społeczeństw nie znających pisma a także strukturą małych grup
* ekonomia - mamy do czynienia ze sposobami jakimi produkujemy, nabywamy i konsumujemy niezbędne dobra nauki polityczne - zajmują się źródłem, rozdziałem i wykorzystaniem władzy w społeczeństwie
* socjologia ▼
NAZWA SOCJOLOGIA została wprowadzona w 1837 r. przez Augusta Comte, Francuza żyjącego w latach 1798 - 1857 .
socjologia
z grec. pojęcie mówiące o myśli, rozprawa, słowo, socjus - z łac. uczestnik, sprzymierzeniec, towarzysz
log -wypowiedź
Comte również stosował zamiennie fizyka społeczna, filozofia społeczna, filozofia polityczna.
Głównym zadaniem socjologii było poznanie rzeczywistości społecznej, stwierdzenie współzależności zjawisk społecznych i stwierdzenie jakie przyczyny i bodźce społeczne mogą wywołać określone skutki.
McIver Robert (1882-1970), filozof i socjolog amerykański jego definicja socjologii to:
Zadaniem socjologii jest odkrycie związków zachodzących w obrębie stosunków społecznych i porządku struktury społecznej, praw rozwoju instytucji społecznych w danym środowisku społecznym,

(…)

… napływowi ale nie posiadający uprawnień politycznych
Wprowadził podział na ustroje:
◦ królestwo - zwyrodnieniem była tyrania ◦ arystokracja - zwyrodnieniem była oligarchia
politeja (rządy ludu)-zwyrodnieniem była demokracja
Państwo w ujęciu Arystotelesa było wspólnotą obywateli zaś jednostka ludzka była widoczna jako członek polis.
Słabością Arystotelesa było to, że nie odróżniał państwa od społeczeństwa.
W III wieku przed naszą erą pojawili się STOICY - Marek Aureliusz (Cezar), Seneka. Wprowadzili pojęcie, że zgodnie z naturą ludzie są równi. Różnią się obyczajami i kondycją.
Społeczność powszechna - w tej społeczności partycypują wszyscy ludzie niezależnie od aktualnej pozycji, niezależnie od ich stosunku do władzy, przywilejów i bogactwa.
Starożytna myśl społeczna zapoczątkowała kumulowanie wiedzy…
… etniczne lub terytorialne oraz oparte na podobieństwie zachowań.
II - obejmuje instytucje społeczne - historycznie ukształtowane układy skupiające ludzi w rozmaite organizacje i stowarzyszenia / instytucje gosp., kulturalne, medyczne, naukowe, oświatowe, polit., religijne, socjalne, wychowawcze / III - procesy i zjawiska masowe tj. ruchliwość społeczna, industrializacja, urbanizacja, alkoholizm…
… przeprowadzonych badań, przy czym przy takim eksperymencie musimy mieć 2 zbiory ludzkie: grupa eksperymentalna i gr. kontrolna, którą dobieramy tak, aby obydwie gr. były porównywalne na zasadzie podobieństwa cech społeczno- demograficznych i innych właściwości ważnych dla badającego ► eksperymenty laboratoryjne - jest takim przedsięwzięciem badawczym, w którym badający tworzy wyizolowaną gr., wyizolowaną sytuację…
… jednostek przyczyniających się do funkcjonowania tego społeczeństwa. Byt i jakość społeczeństwa zależy od spełniania ról - funkcji powierzonych tym jednostkom - systemowy sposób widzenia społeczeństwa. Wprowadza termin społeczeństwa przemysłowego. Porównuje społeczeństwo do maszyny, do warsztatu przemysłowego i to społeczeństwo ma się upodabniać do siebie wraz z rozwojem produkcji, tworząc zrzeszenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz