Kulturoznawstwo - spis lektur

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1568
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kulturoznawstwo - spis lektur - strona 1 Kulturoznawstwo - spis lektur - strona 2 Kulturoznawstwo - spis lektur - strona 3

Fragment notatki:

Kulturoznawstwo Spis lektur na egzamin z estetyki XX wieku Kryteria n owoczesnoś ci - konteksty historyczne i socjologiczne (Dwie pozycje do wyboru)
M. Eksteins , Święto wiosny. Wielka wojna i narodziny nowego wieku , przeł. K. Rabińska, Warszawa 1996, rozdział 7, Podróż do wnętrza , s. 235-252.
S. Toulmin , Kosmopolis. Ukryty projekt nowoczesności , przeł. T. Zarębski, Wrocław 2005 (rozdział: Na drugim krańcu nowoczesności ).
A. Giddens , Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności , przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2006, rozdział Ramy późnej nowoczesności , s. 15-49.
P. Bourdieu , Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia , przeł. P. Biłos, Warszawa 2005, s. 32-66.
Problemy, kierunki i zjawiska sztuki XX wieku (Pięć pozycji do wyboru)
T. W. Adorno , Filozofia nowej muzyki , przeł. F. Wayda, Warszawa 1974 (rozdział: Wprowadzenie ).
T. W. Adorno , Telewizja jako ideologia , [w:] tenże, Sztuka i sztuki. Wybór esejów , przeł. K. Krzemień-Ojak, Warszawa 1990.
M. Archer , Art since 1960 , New York 1997 (wybrane fragmenty). R. Arnheim , Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka , przeł. J. Mach, Gdańsk 2004 (wybrane fragmenty).
J. E. Berendt , Od raga do rocka. Wszystko o jazzie , przeł. S. Haraschin i in., Kraków 1979, (rozdział: Style jazzu , s. 11-66).
S. Bovenschen , Czy istnieje estetyka kobieca? , przeł. U. Niklas, [w:] Zmierzch estetyki - rzekomy czy autentyczny? , pod red. S. Morawskiego, Warszawa 1987, t. 2.
J. Clair , De immundo. Apofatyczność i apokatastaza w dzisiejszej sztu ce , przeł. M. Ochab, Gdańsk 2007 ( Rozdział 9 ).
J. Clifford , O surrealizmie etnograficznym , przeł. M. Sznajderman, [w:] tenże, Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka , Warszawa 2000.
Ch. Cutler , Plądrofonia , [w:] tenże, O muzy ce popularnej. Pisma teoretyczno-krytyczne , przeł. I. Socha, Kraków 1999.
U. Czartoryska , Od pop-artu do sztuki konceptualnej , Warszawa 1976 (rozdział: Pop - art ).
G. Deleuze, Trzy pytania o „Six fois deux” , [w:] tenże, Negocjacje . 1972-1990 , przeł. M. Herer, Wrocław 2007.
G. Deleuze, F. Guattari , Od chaosu do mózgu , [w:] G. Deleuze, F. Guattari, Co to jest filozofia? , przeł. P. Pieniążek, Gdańsk 2000.
G. Dziamski , Awangarda po awangardzie , Poznań 1995 (wybrane fragmenty). U. Eco , Semiologia życia codzienn ego , przeł. J. Ugniewska, P. Salwa, Warszawa 1998

(…)

…, przeł. M. Herer, Wrocław 2007.
G. Deleuze, F. Guattari, Od chaosu do mózgu, [w:] G. Deleuze, F. Guattari, Co to jest filozofia?, przeł. P. Pieniążek, Gdańsk 2000.
G. Dziamski, Awangarda po awangardzie, Poznań 1995 (wybrane fragmenty).
U. Eco, Semiologia życia codziennego, przeł. J. Ugniewska, P. Salwa, Warszawa 1998 (wybrane fragmenty).
U. Eco, Dzieło otwarte: forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, przeł. J. Gałuszka, [w:] tenże, Dzieło otwarte, Warszawa 1994.
H. G. Gadamer, Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto, przeł. K. Krzemień, [w:] Zmierzch estetyki - rzekomy czy autentyczny?, pod red. S. Morawskiego, Warszawa 1987, t. 1.
A. Gayle, jr., Dławienie kultury: czarna literatura i biała estetyka, przeł. M. Iwińska, P. Paszkiewicz, [w:] Zmierzch estetyki - rzekomy…
… europejskich; Deklaracja Biura poszukiwań surrealistycznych; Pięćdziesięciolecie histerii (1878-1928), [w:] Surrealizm. Teoria i praktyka literacka, przeł. A. Ważyk, Warszawa 1973.
K. Malewicz, Świat bezprzedmiotowy, przeł. S. Fijałkowski, Gdańsk 2006.
Projekt racjonalnego upiększenia Paryża, „Potlacz” 1955, „Archiwa Przyszłości” 2002.
F.T. Marinetti, Akt założycielski i manifest futuryzmu, przeł. M…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz