Egzamin z Wiedzy o sztukach plastycznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin z Wiedzy o sztukach plastycznych - strona 1 Egzamin z Wiedzy o sztukach plastycznych - strona 2

Fragment notatki:

Egzamin z Wiedzy o sztukach plastycznych (po trzecim semestrze studiów)
I. Wymogi: 1. Materiał omawiamy na wykładzie z Historii sztuki (90 godzin w trzech semestrach)
2. Zagadnienia i lektury na zajęciach z: 1. Wprowadzenia do wiedzy o sztukach plastycznych; 2. Analizy działa malarskiego
3. Lektury z poniższej listy oraz sylwetki twórców według wykazu artystów podanego na końcu.
II. Przebieg egzaminu: Rozpoznawanie obiektów pokazanych na ilustracjach (autor, czas powstania, miejsce przechowywania) oraz opis i analiza ilustracji (ikonografia, forma, styl, kontekst kulturowy)
Pytania z wykładu z Historii sztuki (co najmniej dwa)
Pytania dotyczące zagadnień i/lub lektur omawianych (lub zadanych do samodzielnej lektury) na zajęciach konwersatoryjnych z Wprowadzenia do wiedzy o sztukach plastycznych oraz Analizy działa malarskiego.
Omówienie twórczości jednego z artystów wymienionych poniżej
Pytanie dotyczące lektur z poniższej listy.
III. Lista lektur: Lektury obowiązkowe * E. Panofsky, Ikonografia i ikonologia , [w:] tenże, Studia z historii sztuki , przeł. J. Białostocki, Warszawa 1971, s. 11-32
* H. Wolfflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki , przeł. D. Hanulanka, Gdańsk 2006.
* R. Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa , przeł. J. Mach, Gdańsk 2004. (przynajmniej rozdz. I-III)
M. Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Warszawa 1989, t. 1 (cz. 3) i t. 2 (wybrany rozdział).
M. Levey, Od Giotta do Cezanne'a. Zarys historii malarstwa zachodnioeuropejskiego, Warszawa 1994.
Od Maneta do Pollocka. Słownik malarstwa nowoczesnego, Waszawa 1995.
wybrane leksykony ikonograficzne (podane na zajęciach konwersatoryjnych)
Z. Waźbiński, Malarstwo quattrocenta , Warszawa 1989.
* W. Bałus, Sztuka - Idea - Sacrum. Uwagi o XIX-wiecznych korzeniach współczesnej sztuki sakralnej, [w:] „Znak” nr 439 (12), 1991, s. 53-65.
10. E. H. Gombrich, Obraz wizualny, [w:] Symbole i symbolika , pod red. M. Głowińskiego, Warszawa 1990, s. 312-338.
11. * R. Wittkower, Interpretacja symboli wizualnych, [w:], j.w., s. 339-357.
12. M. Poprzęcka, Akademizm, Warszawa 1977.
13. L. Nochlin, Realizm, Warszawa 1974.
14. T. Chrzanowski, Wiek XIX - początek przyspieszenia, „Rocznik Historii Sztuki” XIII, 1981.
15. P. Krakowski, O sztuce nowej i najnowszej, Warszawa 1984.
16. A. Rottenbert, Sztuka w Polsce 1945-2005, Warszawa 2005.
17. * S. Czekalski, Intertekstualność i malarstwo. Problemy badań nad związkami międzyobrazowymi, Poznań 2006. (fragment)
* gwiazdką oznaczone są teksty omawiane na zajęciach


(…)

… Greków i Rzymian (w dowolnym opracowaniu - np. Parandowskiego, Markowskiej, Graves'a lub Kubiaka).
J. de Vorgaine, Złota legenda, przeł. J. Pleziowa, Warszawa 2005.
G. Vasari, Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, przeł. K. Estreicher, Warszawa 1980.
Lektury uzupełniające (3 do wyboru):
I.L. Bernard, Sztuka grecka, t. 1-3, Warszawa 1993.
A. Maśliński, Humanizm w sztuce, Kraków 1978…
…. Hals, Leonardo da Vinci, R. Magritte, K. Malewicz, E. Manet, A. Mantegna, H. Matisse, H. Memling, A. Modigliani, P. Mondrian, C. Monet, G. Morandi, P. Picasso, P.J. Pollock, N. Poussin, Rafael, Rembrandt van Rijn, P.A. Renoir, J. Ribera, P.P. Rubens, J. Tintoretto, H. De Toulouse-Lautrec, J.M. Turner, Tycjan, T. Velazquez, J. Vermeer, P. Veronese, A. Watteau, F. De Zurbaran + wybrani malarze polscy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz