Literatura Młodej Polski

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1344
Wyświetleń: 5453
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Literatura Młodej Polski - strona 1 Literatura Młodej Polski - strona 2 Literatura Młodej Polski - strona 3

Fragment notatki:

LITERATURA MŁODEJ POLSKI - LISTA LEKTUR Zagadnienia Geneza i sens terminów: dekadentyzm, Młoda Polska, modernizm, neoromantyzm, symbolizm; belle Époque , fin de siècle ; Art Nouveau / Jugendstil / secesja. Geografia literacka Młodej Polski - główne ośrodki życia literackiego i kulturalnego (Kraków, Lwów, Warszawa; rola Zakopanego i Tatr; pisarze z zaboru pruskiego /J. Kasprowicz, S. Przybyszewski/; odrodzenie kultury polskiej w Wilnie po 1905 r.). Kulturowe, społeczno-polityczne i filozoficzne źródła modernizmu. Kryzys pozytywizmu i przełom antypozytywistyczny. Teoria kultury Wilhelma Diltheya. Koncepcja pokoleń. Juliana Krzyżanowskiego teoria przemienności prądów kulturalnych. Spory o sztukę. Autonomia sztuki, integralny estetyzm; parnasizm; sztuka dla sztuki ( l'art pour l'art ). Théophile Gautier, Charles Baudelaire, John Ruskin, Oscar Wilde, Arthur Schopenhauer, Stanisław Przybyszewski. Przybyszewskiego teoria sztuki, jego metafizyka, „naga dusza”, dualizm mózgu i duszy; naturalizm a nowa sztuka. Modernistyczne (auto)kreacje artysty.
Modernizm i religia. Wobec Biblii i tradycji chrześcijańskiej. Przemiany katolicyzmu, modernizm katolicki. Nihilizm, indyferentyzm, immoralizm; synkretyzm religijny. Metafizyka i eschatologia modernizmu, katastrofizm i apokaliptyka; mistyka pozawyznaniowa, lucyferyzm i „religia jaźni” Tadeusza Micińskiego, metempsychoza, nirwana, panteizm, antropozofia i teozofia (Helena Bławatska, Rudolf Steiner). Recepcja kultury Orientu.
Miłość modernistyczna; rola kobiety; „płeć i charakter” (Otto Weininger), biologizm, erotyzm, mizoginizm, witalizm; mity miłości: niszczącej (chuć) i jednoczącej (androgynicznej). Modernizm wobec chrześcijańskich wzorów miłości. Zainteresowanie średniowieczem, schyłek wieku a zmierzch świata antycznego. „Nowe piękno wieków średnich” (Edward Porębowicz); neoklasycyzm. Odrodzenie religijności o podłożu estetycznym. Franciszkanizm. Postulat oryginalności. Fantastyka o podłożu filozoficznym i psychologicznym. Indywidualizm i egotyzm modernistyczny. Max Stirner, Thomas Carlyle, Ralph Waldo Emerson, Friedrich Nietzsche. Prymat poezji. Impresjonizm, nastrojowość, symbolizm, preekspresjonizm; związki poezji z muzyką i malarstwem; Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud - „alchemia słowa”, synestezja, „poezja czysta”; synteza sztuk, Ryszarda Wagnera „dzieło przyszłości”, dramat muzyczny; rozbijanie konwencji i gatunków literackich, synkretyzm rodzajowo-gatunkowy; liryzacja prozy i dramatu, stylistyka i wersyfikacja modernistyczna. Różnorodność młodopolskiej prozy. Powieść realistyczna i naturalistyczna, psychologiczna, symbolistyczna, fantastyczna, egzotyczna (Wacław Sieroszewski); małe formy narracyjne; proza dokumentarna i diarystyczna. Formy pograniczne.

(…)

krytyka literacka 1800-1918. Materiały, Warszawa 1959, t. 4 (Stanisław Brzozowski, Kultura i życie; Wilhelm Feldman, Synteza Młodej Polski; Ignacy Matuszewski, Istota i rola „nastroju”; Ostap Ortwin, O teatrze tragicznym; Edward Porębowicz, Poezja polska nowego stulecia; Stanisław Szczepanowski, Dezynfekcja prądów europejskich). Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, oprac. M. Podraza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz