Literatura romantyzmu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1498
Wyświetleń: 7952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Literatura romantyzmu - strona 1 Literatura romantyzmu - strona 2 Literatura romantyzmu - strona 3

Fragment notatki:

LITERATURA ROMANTYZMU I Geneza i ogólna charakterystyka romantyzmu - Nurty antyracjonalistyczne w filozofii XVIII wieku (tendencje antycywilizacyjne Rousseau), och rola w przygotowaniu romantyzmu.
- Wpływ Wielkiej Rewolucji Francuskiej na przemiany polityczne, społeczne, kulturowe - rola tych przemian w przygotowaniu romantyzmu.
- Filozofia niemieckiego idealizmu (Fichte, Schelling, Hegel) jako jedna z części składowych ideologii romantyzmu.
- Intuicja jako narzędzie poznania.
- Romantyczna koncepcja człowieka.
- Świat psychiczny jednostki: odrębny i niepowtarzalny, kult geniuszu i poety, idea swobody twórczej; - Indywidualizm romantyczny; - Postawa buntu.
- „Choroby wieku”: werteryzm, reneizm, byronizm.
- Romantyczna natura; Romantyczne odkrycie historii.
- Historyzm romantyczny.
- Nowe kategorie sztuki teorii sztuki.
- Wielość ideałów estetycznych.
- Walka z klasycystycznym normatywizmem.
II Ogólna charakterystyka romantyzmu polskiego Powstanie nowoczesnej świadomości narodowej.
Regionalizm romantyczny.
Ludowość; różne aspekty ludowości w literaturze romantycznej (Mickiewicz, ziewończycy, Kraszewski, poezja krajowa, Norwid).
Polska recepcja filozofii idealizmu niemieckiego.
Romantyczna teoria powstania; Ideologia zemsty.
Mesjanizm - wersje: „rewolucyjna” i „organicznikowska”.
Mistycyzm.
Filozofia narodowa.
Romantyczna idea wolności i postępu a problematyka narodowa; Konflikt jednostki ze światem na tle sprawy narodowej.
Koncepcja poety narodowego i literatury narodowej.
Historia Polski w literaturze epoki.
Polska i polskość w przemyśleniach romantyków.
III Problematyka genologiczna Ogólne pojęcie stylu romantycznego.
Tendencja do mieszania rodzajów i gatunków.
Synkretyzm romantyczny; Amorfizm; Pojęcie formy otwartej; Ironia romantyczna.
Gatunki synkretyczne: ballada, powieść poetycka, poemat dygresyjny - geneza, cechy charakterystyczne.
„Pan Tadeusz” jako swoista „suma gatunków” (Wyka).
Gawęda - geneza, odmiany.
Powieść - „nobilitacja powieści” w dobie romantyzmu.
Dramat romantyczny - geneza, cechy szczególne.
Komedia pooświeceniowa oraz „wysoka”.
Przemiany w obrębie liryki.
Poezja mistyczna.
IV Rozwój romantyzmu w literaturze polskiej Sytuacja społeczno-polityczna narodu polskiego w pierwszej połowie XIX wieku (do upadku powstania styczniowego).
Periodyzacja dziejów literatury romantycznej.
Walka romantyków z klasykami.
Obraz literatury przedlistopadowej.


(…)

Wielkiej Emigracji we Francji 1831-1840, Warszawa 1970.
A. Witkowska, Mickiewicz. Słowo i czyn, Warszawa 1975.
J. Kleiner, Mickiewicz, Lublin 1948 (wybór).
A. Kowalczykowa, Słowacki, Warszawa 1994 lub: J. Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości, t. 1-4, Kraków 1999 lub wydanie wcześniejsze (wybór).
M. Janion, Zygmunt Krasiński: debiut i dojrzałość, Warszawa 1962.
Problemy polskiego romantyzmu, seria…
… ZALECANA (3 pozycje do wyboru z listy lektur zalecanych oraz z listy „lektur obowiązkowych” spośród nie zaznaczonych)
Polski romans sentymentalny, oprac. A. Witkowska, Wrocław 1971, BN I, 206.
Walka romantyków z klasykami, oprac. S. Kawyn, Wrocław 1960, BN I, 183.
Cyganeria warszawska, oprac. S. Kawyn, Wrocław 1967, BN I, 192.
C. Norwid, O Juliuszu Słowackim, O sztuce dla Polaków, Zwolon lub inny dramat…
…, oprac. M. Inglot, Wrocław 1974, BN I, 2; Balladyna, oprac. M. Inglot, Wrocław 1976, BN I, 51; Anhelli, oprac. S. Makowski, Warszawa 1987, Mała Biblioteka; Lilla Weneda, oprac. M. Janik, Wrocław 1948, BN I, 16; Ksiądz Marek, oprac. M. Piwińska, Wrocław 1991, Bn I, 29; Beniowski, oprac. J. Kleiner, Wrocław 1949, BN I, 13/14 lub oprac. A. Kowalczykowa, Wrocław 1996, BN I, 13/14 (pięć pierwszych pieśni…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz