Literatura dwudziestolecia - zagadnienia do egzaminu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1890
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Literatura dwudziestolecia - zagadnienia do egzaminu - strona 1 Literatura dwudziestolecia - zagadnienia do egzaminu - strona 2 Literatura dwudziestolecia - zagadnienia do egzaminu - strona 3

Fragment notatki:

Literatura D wudziestolecia M iędzywojennego Lista lektur i zagadnienia do egzaminu Zagadnienia Znaczenie terminów: awangarda, pierwsza awangarda (krakowska), druga awangarda, futuryzm, dadaizm, neosymbolizm, neoklasycyzm, metafizyka codzienności, autentyzm, witalizm, kubizm, katastrofizm, ekspresjonizm, groteska.
Pierwsza wojna światowa. Nurty ideowe i orientacje polityczne w społeczeństwie polskim w latach 1914-1918: pasywiści, aktywiści, kierunek niepodległościowy, Piłsudski i legiony, lewica PPS i SDKPiL („wojna wojnie”). Obraz wojny w literaturze; poezja okolicznościowa. Tło historyczne, społeczne i kulturalne literatury międzywojennej. Powstanie niepodległej Polski, powstania narodowe (wielkopolskie i śląskie), wojna polsko-sowiecka 1920 r., ustalenie granic odrodzonej Rzeczypospolitej. Najważniejsze procesy, zjawiska i wydarzenia okresu; wybitne osobistości życia politycznego (Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Gabriel Narutowicz, Władysław Grabski, Wincenty Witos, Stanisław Wojciechowski, Eugeniusz Kwiatkowski, Ignacy Mościcki). Integracja narodowa i problem mniejszości etnicznych; rozwój oświaty, rola uniwersytetów. Osiągnięcia gospodarcze (Gdynia, COP), kulturalne i artystyczne.
Główne ośrodki życia kulturalnego; rola środowisk regionalnych. Instytucjonalizacja życia literackiego (Zw. Zaw. Literatów Polskich, Pen-Club, Polska Akademia Literatury, Fundusz Kultury Narodowej; nagrody literackie); grupy literackie. Prasa II Rzeczypospolitej; najważniejsze czasopisma literackie: „Zdrój”, „Skamander”, „Zwrotnica”, „Czartak”, „Linia”, „Reflektor”, „Wiadomości Literackie”, „Żagary”; X muza - film; radio. Przemiany społecznej funkcji literatury. Rewizje tradycji; autonomia twórcy, klerkizm, zaangażowanie społeczne i polityczne. Demokratyzacja składu osobowego literatury (pisarze pochodzenia chłopskiego i robotniczego); pisarstwo kobiet; siła asymilacyjna kultury polskiej (pisarze pochodzenia żydowskiego). Wobec nacjonalizmu i totalitaryzmu (faszyzm, komunizm). Tendencje pacyfistyczne. Lewica literacka, literatura proletariacka. Pisarze katoliccy; „Verbum”.
Prądy umysłowe w Europie w okresie międzywojennym i ich recepcja w Polsce. Prądy filozoficzne: intuicjonizm Henryka Bergsona, fenomenologia Edmunda Husserla i Romana Ingardena (teoria literatu-ry), personalizm chrześcijański Jakuba Maritaina, katastrofizm cywilizacyjny Oswalda Spenglera i „no-we średniowiecze” Mikołaja Bierdiajewa; egzystencjalizm Martina Heideggera i Karla Jaspersa; teoria cywilizacji Feliksa Konecznego. Kierunki w psychologii: behawioryzm Johna Watsona, psychoanaliza Zygmunta Freuda, psychologia indywidualna Alfreda Adlera, psychologia głębi Carla Gustawa Junga. Dwudziestolecie a Młoda Polska. Kontynuacje: Karol Irzykowski, Jan Kasprowicz, Bronisława Ostrow-ska, Stanisław Przybyszewski, Leopold Staff, Andrzej Strug, Karol Hubert Rostworowski, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Maryla Wolska, Tadeusz Boy Żeleński. Trzecie pokolenie modernistów: Jerzy Sza-niawski, Bruno Schulz, Stanisław Ignacy Witkiewicz.

(…)

… (Edward Gordon Craig, Konstanty Stanisławski, Erwin Piscator). Groteska i dramat poetycki. Twórczość dramaturgiczna pisarzy wymienionych w spisie lektur.
Publicystyka: felieton (Zygmunt Nowakowski, Antoni Słonimski, Tadeusz Boy Żeleński); reportaż (Ksawery Pruszyński, Melchior Wańkowicz); esej (Bolesław Miciński, Jan Parandowski, T. Boy Żeleński). Krytyka literacka. Ignacy Fik, Ludwik Fryde, Karol…
… literatury polskiej XX wieku, red. Alina Brodzka i in., Wrocław - Warszawa - Kraków 1996 (hasła: awan-garda, dadaizm, futuryzm, katastrofizm, neorealizm, Skamander). LITERATURA POLSKA
Krytyka literacka
Karol Irzykowski - Wybór pism krytycznoliterackich, oprac. W. Głowala, Wrocław 1975, BN I 222 (po 2 teksty z tomów: Lżejszy kaliber i Walka o treść). Tadeusz Peiper - Pisma wybrane, oprac. S. Jaworski…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz