Literatura Staropolska - lista lektur

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1813
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Literatura Staropolska - lista lektur - strona 1 Literatura Staropolska - lista lektur - strona 2 Literatura Staropolska - lista lektur - strona 3

Fragment notatki:

LISTA LEKTUR: LITERATURA STAROPOLSKA
Jeśli niniejszy spis lektur nakazuje przeczytanie tylko części wymienionej publikacji, wówczas zostaje ona określona w nawiasie (po skróconym opisie bibliograficznym). Lektury wydane w „Bibliotece Narodowej” - obowiązują także wstępy. Spis nie obejmuje wznowień po-szczególnych lektur (wydania późniejsze zostają „automatycznie” wpisane na listę).
Średniowiecze - teksty 1. Anonim tzw. Gall, Kronika polska . Oprac. M. Plezia. Wrocław 1982.
2. Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska . Opr. B. Kürbis. Wrocław 1992 ( Prolog ; Księga pierwsza ).
3. Średniowieczna pieśń religijna . Opr. M. Korolko. Wrocław 1980 ( Bogurodzica ; poszczególne odmiany pieśni - w wyborze).
4. Chrestomatia staropolska . Oprac. W. Wydra, W. R. Rzepka. Wrocław 1984 ( Psałterz fl o riański ; Psałterz puławski ; Kazania świętokrzyskie ; Kazania gnieźnieńskie ; Rozmyślania przem y skie ; Rozmyślania dominikańskie ; Listy miłosne ; Posłuchajcie, bracia miła ...; Poezja hagi o graficzna ).
Średniowiecze - opracowania 1. T. Witczak, Literatura Średniowiecza . Warszawa 1990.
2. A. Dąbrówka, Średniowiecze . Warszawa 2005.
3. E. Ostrowska, Z dziejów języka polskiego i jego piękna . Kraków 1978 („Bogur o dzica” - najstarszy wiersz polski ).
4. Księga Psalmów. Tłum. Cz. Miłosz. Wstęp J. Sadzik. Kraków 1998 (J. Sadzik, O psa l mach . Cz. Miłosz, Przedmowa tłumacza ). 5. N. M. Wildiers, Obraz świata a teologia . Warszawa 1985 ( Źródła średniowiecznego obr a zu świata ; Od obrazu świata do teologii ; Od Kopernika do Darwina ).
6. J. Huizinga, Jesień średniowiecza . Warszawa 1974 ( Hierarchiczne pojmowanie społecze ń stwa ; Idea rycerska ; Marzenie o bohaterstwie i miłości ; Formy towarzyskie miłości ).
7. Słownik literatury staropolskiej . Red. T. Michałowska. Wrocław 1998 (hasła: Alegoria ; An-tyk ; Biblia ; Ś redniowiecze ).
Odrodzenie - teksty 1 . Antologia poezji polsko-łacińskiej . Opr. A. Jelicz. Szczecin 1985 (wiersze Grzegorza z Sanoka; Filipa Kallimacha; Konrada Celtisa; Mikołaja Hussowskiego; Andrzeja Krzyckiego; Ja-na Dantyszka, Klemensa Janicjusza).
2. Biernat z Lublina, Ezop . Wstęp S. Grzeszczuk. Opr. J. S. Gruchała. Kraków 1997 (S. Grze-szczuk, Wstęp ; Żywot Ezopa Fryga ).
3. Proza polska wczesnego renesansu . Opr. J. Krzyżanowski. Warszawa 1954 ( Historia o znamienitych czynach Aleksandra Wielkiego... ; Rozmowy, które miał król Salomon mądry ...).
4. M. Rej, Wybór pism . Opr. A. Kochan. Wrocław 2006 ( Krótka rozprawa ...; Wizerunk wł a sny żywota człowieka poczciwego (R. III: Epikurus [ Ogród Rozkoszy ]), Figliki

(…)

…. Pelc, Barok - epoka przeciwieństw. Warszawa 1993. 3. J. Błoński, Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku. Kraków 1967.
4. J. Sokołowska, Dwie nieskończoności. Warszawa 1978 (Dwie nieskończoności).
5. Helikon sarmacki. Wątki i tematy polskiej poezji barokowej. Opr. A. Vincenz. Wrocław 1989 (Wstęp - część pierwsza).
6. Wiek XVII - kontrreformacja - barok. Red. J. Pelc. Wrocław 1970 (J. Pelc, Kontrreformacja, sarmatyzm a rozwój literatury polskiej).
7. Słownik literatury staropolskiej. Red. T. Michałowska. Wrocław 1998 (hasła: Barok; Koncept; Literatura ziemiańska; Romans; Sarmatyzm).

… - teksty
1. Anonim tzw. Gall, Kronika polska. Oprac. M. Plezia. Wrocław 1982.
2. Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska. Opr. B. Kürbis. Wrocław 1992 (Prolog; Księga pierwsza).
3. Średniowieczna pieśń religijna. Opr. M. Korolko. Wrocław 1980 (Bogurodzica; poszczególne odmiany pieśni - w wyborze).
4. Chrestomatia staropolska. Oprac. W. Wydra, W. R. Rzepka. Wrocław 1984 (Psałterz floriański
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz