Estetyka

note /search

Estetyka - syllabus

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Estetyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1526

Prowadzący: Krzysztof Obremski Nazwa przedmiotu: Estetyka do XVIII w. Rodzaj studiów: Studia stacjonarne, rok II, semestr zimowy; kulturoznawstwo Rodzaj zajęć: Wykład, 30 g. Opis treści programowych: Cel zajęć: Zastrzeżenie: ...

Kulturoznawstwo - spis lektur

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Estetyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1568

Kulturoznawstwo Spis lektur na egzamin z estetyki XX wieku Kryteria n owoczesnoś ci - konteksty historyczne i socjologiczne (Dwie pozycje do wyboru) M. Eksteins , Święto wiosny. Wielka wojna i narodziny nowego wieku , przeł. K. Rabińska, Warszawa 1996, rozdział 7, Podróż do wnętrza , s. 235-252. ...

Estetyka Arystotelesa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Estetyka
Pobrań: 574
Wyświetleń: 3339

Estetyka Arystotelesa : A. marginalnie zajmował się pięknem, ale prowadził szczegółowe badania sztuki; Piękno i sztuka to podstawowe kategorie estetyczne w starożytności; Definicja sztuki wg A jest formą klasycznego ujęcia sztuki;...

Dzieje pojęcia sztuki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Estetyka
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2128

Sztuka: dzieje pojęcia sztuka Sztukę pojmowano różnie, dzisiejsze pojęcie wcześniej nie obowiązywało; gr. techne - łac. ars - sztuka, lecz znaczenie było inne; techne i ars, w średniowieczu do odrodzenia, znaczyły tyle co umiejętność /zrobienia jakiegoś przedmiotu, np. zbudowania domu, posągu, ...

Dzieła sztuki egipskiej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Estetyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1232

Sztuka egipska : Dzieła sztuki były traktowane jako obiekty religijne /traktowane z obojętnością/wrogością przez wyznawców innych religii/; → chrześcijaństwo: wyprowadzenie izraelitów z Egiptu. /z początku XX wieku zaczęto chronić je jako zabytki/. /egipską sztukę źle traktowano przez wieki/. D...

Trzy poglądy na piękno

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Estetyka
Pobrań: 742
Wyświetleń: 3178

Trzy poglądy na piękno : → Matematyczna teoria pitagorejczyków; → Względność piękna, relatywizm sofistów /kryterium przyjemności/; → funkcjonalistyczna teoria Sokratesa /piękno tkwi w odpowiedniości do czego ma służyć, piękne jest to co jest stosowne/. Teorie przeżyć estetycznych: → oczyszczeni...

Groby megalityczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Estetyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1302

Groby megalityczne: S menhiry -- Carnac w Bretanii - 3000 menhirów w rzędach [oprócz tej ponad 100 takich alei] kromlechy - kamienne kręgi z menhirów; miejsca neopogańskich kultów -- Stonehenge: wewnętrzny krąg - każdy głaz 40-50 ton; zewnętrzny -     Estetyczne wymiary

Początki sztuki - od prechistorii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Estetyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1099

Początki sztuki: od prehistorii /czasy zanim pojawiło się pismo/; Do początku XX wieku nie wiele wiedziano o epoce prehistorii. W 1836r. Podzielono prehistorie na epoki by Thomsen: Epoka kamienia - paleolit - epoka kamienia łupanego /od czasów...

Estetyka związana ze sztuką

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Estetyka
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1939

Estetyka związana ze sztuką; Sztuka jest starsza niż filozofia, ze sztuką ludzkość ma do czynienia od prehistorii; /zwierzęta nie mają sztuki/; Wszyscy, sprawni fizyczni, ludzie są związani ze sztuką - np. wszyscy słuchają muzyki, oglądają filmy; /Statystycznie polacy poświęcają na oglądanie TV...