Dystynkcja

note /search

Opracowania, M. Mead Płeć i charakter

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Antropologia kultury
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2044

jakichkolwiek dystynkcji płciowych. Cechy kojarzone dotąd z męskością lub kobiecością są w istocie cechami...

Prawo kanoniczne - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rola prawa w kulturze średniowiecznej
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1323

pierwsza Dekretu składa się ze 101 dystynkcji (Distinctiones), które z kolei dzielą się na kanony. 20...

Kulturowa regulacja czasu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Socjologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

istotne dystynkcje: czas pracy i czas wypoczynku, czas codzienny i czas odświętny, czas nauki w szkole...

Wprowadzenie do Prawa Kanonicznego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo kanoniczne
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1589

. Były również stosowane podziały na cztery lub tylko dwie części. Pierwsza część podzielona jest na 101 dystynkcji...

Fonetyka i fonologia (wykład)

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka opisowa języka polskiego
Pobrań: 3598
Wyświetleń: 7490

, dystynkcja, różnica, nigdy nie gradualność. Podziały dychotmiczne dyfurkacja, rozłączne - szukanie...

Sztuka wieków ciemnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia sztuki
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1631

. Nie ma dla niej wyróżniających szczebli rozwojowych. Sztuka oznaczała dystynkcję tych, którzy doszli do władzy, była głównie...