Estetyka - Bieszczad

Nasza ocena:

3
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2254
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Estetyka - Bieszczad - strona 1

Fragment notatki:


ESTETYKA Koncepcje estetyk współczesnych:  empiryczna  filozoficzna Estetyka: a) hermeneutyczna ( zwalczająca ) - filozofia niemiecka
b) analityczna - Stany Zjednoczone, kraje anglosaskie
c) fenomenologiczna - klasyczna wersja estetyki wywodzona od Kanta  Immanuel Kant - obrona autonomii estetyki i sztuki - Krytyka czystego rozumu - Krytyka praktycznego rozumu - Krytyka władzy sądzenia - estetyka klasyczna od XVIII do XX w. AUTONOMIZM KONTEKSTUALIZM Teoria - praktyka
Estetyka
Sztuka Przeżycie estetyczne = forma bezinteresownej kontemplacji Wartość estetyczna  BEZINTERESOWNOŚĆ (wg Kanta sztuka jest praktyczna)  BEZPOJĘCIOWOŚĆ - doznanie/wrażenie, a nie poznanie piękna; brak pojęcia poznania piękna a tylko doznanie  FORMALIZM ESTETYCZNY -ważna jest forma, a nie treść; sztuka nie przekazuje treści poznawczych
odróżnienie sztuki - próbuje się odróżnić sztukę od wszystkich innych wytworów człowieka; poszukiwanie autonomii sztuki, sztuka odróżniana od rzemiosła; przyjemność, doznanie  WARTOŚĆ ESTETYCZNA - FORMA dzieła sztuki dostęp do tych wartości dzięki - POSTAWIE ESTETYCZNEJ  oddziela się zawartość dzieła od zewnętrznych kontekstów wartość jest w dziele, w formie!!! kontekst społeczny nie jest ważny!!! Zawartość dzieła oddzielona od jego społecznych uwarunkowań formalizm jako koncepcja estetyczna
Estetyka hermeneutyczna doświadczenie sztuki; zewnętrzne konteksty wpływają na to, że lepiej przeżyjemy dzieło sztuki
żeby zrozumieć trzeba znać konteksty
hermeneutyka: - Wilhelm Dilthey - Hans Georg Gadamer  Gadamer uważa, że nie ma potrzeby bronienia autonomii estetyki, bo roztapia się w hermeneutyce
akcent kładziony nie na sztukę jako taką, ale na rozumienie, interpretację, przeżycie dzieła sztuki dzieło sztuki przekazuje nam sens nie ma potrzeby wyróżniać dzieła sztuki spośród innych tworów kultury!!!!  hermeneutyka = wykładnia, interpretacja; źródłem hermeneutyki egzegeza biblijna
 SENS = treść, przekaz dzieła sztuki! - prawda, którą przekazuje sztuka! doświadczenie, rozumienie , interpretacja
 rozumienie procesem długotrwałym, który się nie kończy!!!
 ROZUMIENIE a POZNANIE (w kontekście sztuki | w kontekście nauki)
nie można wyczerpać dzieła sztuki poznanie to proces zamknięty, dzieła sztuki nie można poznać (można rozumieć!!!)
DOŚWIADCZENIE SZTUKI  żeby przeżyć dzieło sztuki trzeba podjąć wysiłek interpretacji, sens nie objawia się łatwo


(…)

… <-> BESPOŚREDNIE PRZEŻYCIE - w autonomizmie te dwie postawy nie mogą współistnieć, hermeneutyce uważa się, że można je pogodzić  PIĘKNO to coś co przyciąga uwagę, ważniejszy SENS a nie piękno dzieła sztuki
Wilhelm Dilthey
Hans Georg Gadamer
- reprezentant tzw. filozofii życia
-dzieło sztuki = chwilowe zastygnięcie, zatrzymanie życia -obiektywizacja ducha
filozofia hermeneutyczna
interpretacja filologiczna…
… to, co jest istotne dla nas J. Caputo - to, co prezentuje sztuka dotyczy nas samych 2) EPISTEMOLOGICZNA - metodyczne, naukowe podejście, jest poznawalna za pomocą metody = zgodność sądu z rzeczywistością
ANALITYCZNA (lingwistyczna)
-Wittgenstein Dociekania filozoficzne - początkowo wykluczała estetykę z dziedziny naukowej; wiedza kulturowa, ale nie poznawcza!!! -model, w którym pojęcie nauki wąsko definiowane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz