Bezpieczeństwo zewnętrzne - strona 112

Analiza strategiczna - projekt

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza strategiczna
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1708

zewnętrznego oraz oceny stopnia konkurencyjności w danej dziedzinie (pranży, przemyśle) działania firmy...

Decyzje w przedsiębiorstwie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1008

-we, a także: przekształcenia, dywersyfikacje, innowacje, restrukturyzacje. Wzrost zewnętrzny kooperacja, koncentracja...

Zaburzenia osobowości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 532

działania czynników zewnętrznych (środowiska społecznego), wewnętrznych (dojrzewania funkcji...

Socjologia organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

z jej celami, tzn. jej wysiłek zmierzający do przystosowania się do uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych...

Wartościowanie pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1148

pozamaterialne: samorealizacja, prestiż, pochwały, poczucie bezpieczeństwa, poczucie przynależności, możliwości...

Stanowienie prawa procedura traktatów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Jarosław Kaczyński
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1183

jako instytucja ustawodawcza, pe wspomaga *hamulec bezpieczeństwa  członek rady może wstrzymac prace legislacyjne...

Wartościowanie pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1827

pozamaterialne: samorealizacja, prestiż, pochwały, poczucie bezpieczeństwa, poczucie przynależności, możliwości...

Prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 168
Wyświetleń: 644

i naciski zewnętrzne, które są istotnym czynnikiem zgody na małżeństwo niedopuszczalne wymóg zasady równości...

System polityczny Niemiec

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1645

w przypadkach indywidualnych. Prezydent reprezentuje RFN w stosunkach zewnętrznych, zawiera i ratyfikuje umowy...