Bezpieczeństwo zewnętrzne - strona 111

Wymagania dla budynków - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1435

przestrzennej budynku, jego stateczności, wytrzymałości ustrojów konstrukcyjnych na działanie sił zewnętrznych...

Funkcja personalna - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Danuta Tabin
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1057

(wolne miejsce), przewidywane potrzeby w zakresie umiejętności, analizę czynników zewnętrznych poprzez...

Filozofia prawa - skrypt 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1764

jako „zagwarantowanej możliwości wyboru” zbyt wąska, gdyż nie dotyczy życia, bezpieczeństwa, godności 2. Istotą praw...

Przegl_dy techniczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

dotyczących: a) bezpieczeństwa konstrukcji, b) bezpieczeństwa poŜarowego, c) bezpieczeństwa uŜytkowania, d...

Przedsiębiorstwo inteligentne

 • Politechnika Opolska
 • dr Daniel Puciato
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2240

podczas rejestracji, duże możliwości powiększania kapitałów. Wady: niski poziom bezpieczeństwa majątkowego wspólników...

Systemy magazynowe

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Hieronim Kubera
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1673

i czynności przyjmowania), która obejmuje: rozładunek środków transportu zewnętrznego (samochodowego...