stanowienie prawa procedura traktatów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1743
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
stanowienie prawa procedura traktatów - strona 1 stanowienie prawa procedura traktatów - strona 2 stanowienie prawa procedura traktatów - strona 3

Fragment notatki:


traktaty stanowiace UE : ustanawiajace wspolnoty i unie;  rewizyjne; akcesyjne  PROCEDURA ZAWIERANIA TRAKTATOW STANOWIACYCH UNIE  -  traktaty ustanawiające wspólnoty  zostaly przyjete zgodnie z zas. miedzynarodowych umow wielostronnych, podczas  specjalnych negocjacji międzyrządowych,  - tue zostal przyjety w trybie przewidzianym dla traktatow rewizyjnych: był rewizyjny wobec tych ustanawiających ewwis, ewg i  euroatom oraz ustanawial ue; był zawierany przez panstwa członkowskie, a wiec w warunkach określonych przez traktaty  ustanawiające we,  PROCEDURA PRZYJECIA TRAKTATOW REWIZYJNYCH  - traktaty stanowiace unie mogą być zmieniane przez panstwa członkowskie za pomoca traktatow rewizyjnych, co okresla art. 48  tue  Procedura rewizji traktatow stanowiących ue:                                              zwykla proc zmiany traktatow – s.102 (filipek)  1.)   Propozycja zmiany  zlozona do rady (w skladzie szefow panstw lub rządów) przez ke lub rzad krajowy,  2.)  Rada zasiega opinii pe i ke  po czym zwoluje tzw  konferencje miedzyrzadowa , w ramach ktorej przygotowywane sa  propozycje zmiany traktatu,  3.)  Propozycje sa przyjmowane, na szczeblu politycznym,  jednomyślnie  przez rade,  4.)  Służby prawne rady przygotowuja  projekt trakatu rewizyjnego ,  5.)  Podpisanie przez panstwa członkowskie zgodnie z obowiazujacymi tam zasadami konstytucyjnymi,  6.)   Traktat rewizyjny wchodzi w zycie  po ratyfikowaniu przez wszystkie panstwa członkowskie (zwykle kilkanaście mies.)  Procedura ta zostala nieco zmodyfikowana w odniesieniu do traktatu konstytucyjnego  konferencja miedzyrzadowa była  poprzedzona  konwentem  (czlonkowie parlamentow narodowych i pe); z kolei traktat lizbonski przygotowano podczas krotkiej  konf. międzyrządowej, bez konwentu.  Nowe elementy zawierania traktatu rewizyjnego (TL)    zwykla procedura zmiany:  o  wniosek może złożyć również pe, musi on być notyfikowany parlamentom panstw,   o  może, lecz nie musi być zwolany konwent,   o  jeśli po 2 latach 4/5 panstw ratyfikuje, a 1 będzie mialo klopoty, sprawe kieruje się do re w celu ustalenia działań;   MODYFIKACJA TRAKTATOW STANOWIACYCH UNIE  Uproszczona procedura zmiany:  1.)   Zmiany postanowien cz.III tfue  (polityki i dzialania wewn. ue) – wniosek (pe, ke, panstwo)  decyzja (re – po  konsultacji z pe, ke, *ebc, jednomyslnie)  zatwierdzenie przez  wszystkie  panstwa członkowskie (ratyfikacja);  2.)   Procedura kladki (klauzula pomostowa)  – w przypadku zmiany jednomyślności w radzie na decydowanie kwalifikowana  wieksz. oraz w przypadku zmiany specjalnej procedury prawodawczej na zwykla – info o zamiarze dla parlamentow  

(…)

…)
o Zakonczenie negocjacji
o Decyzja o podpisaniu i zawarciu umowy  wydaje rada na wniosek negocjatora (dot tez decyzji o
tymczasowym stosowaniu)
*decyzje podejmowane wiekszoscia kwalifikowana, za wyjątkiem (gdy jednomyślnie):
Umowy dot dziedziny, która wymaga jednomyślności,
Układy stowarzyszeniowe,
Umowy o współpracy gospodarczej,
Umowy dot przystapienia ue do europejskiej konwencji praw człowieka
*pe…
… wszystkich obszarow dzialania ue (wyj umowy
celne, walutowe, dot przyst do europejskiej konwencji praw człowieka),
*umowy w obrebie wpzib  role ke przejmuje wysoki przedstawiciel; pe nie bierze udzialu
*umowy mieszane  jedna delegacja ue i panstw lub odrębne delegacje
*umowa o przystapieniu do EKPC  rada decyduje jednogłośnie; wymagane zatwierdzenie przez wszystkie panstwa
czlonkowskie
FORMULA PODEJMOWANIA…
… statutu
2.) inicjatywa posrednia  pe i rada  naklanianie ke do rozpoczęcia procedury
a. inicjatywa obywatelska  milion obywateli reprezentujących większość panstw
PROCEDURY USTAWODAWCZE
*zwykła procedura ustawodawcza  s.110
*specjalna procedura ustawodawcza – zwalczanie dyskryminacji, warunki wykonywania przez obywateli ue praw wyborczych,
jednolita procedura wyborcza, status i ogolne warunki…

traktat z Nicei – podejmowanie decyzji większością kwalifikowana – dwa testy i trzeci fakultatywnie
o zebranie odpowiedniej liczby glosow wazonych
 przy 27 panstwach  255/345
 dla mniejszości blokującej  min 90
o zebranie większości panstw
 gdy projekt pochodzi od ke  wiecej niż polowa panstw
 w innych przypadkach  2/3
o panstwa opowiadające się za decyzja musza dysponowac min 62% populacji ue (fakultatywny, na zadanie
jednego panstwa)
- konwent ue (’02-’03) osiągnął pewien kompromis w zakresie podwojnej większości, ale progi faworyzowaly duze kraje,
- metoda penrosa metoda ustalania liczby glosow wazonych przez przeliczenie ludności panstwa pierwiastkiem 2 stopnia
(polska proponowala, inne panstwa nie akceptowaly podczas negocjacji nad TL)

formula większości kwalifikowanej wedlug traktatu…
… akcesyjnego,
rada jednomyślnie podejmuje decyzje o akcesji,
podpisanie traktatu przez panstwo przystępujące i dotychczasowych członków ue,
ratyfikacja przez wszystkie panstwa.
STANOWIENIE WSPOLNOTOWEGO PRAWA POCHODNEGO
1.) procedura konsultacji – akt prawny przyjmowany przez rade po konsultacji z pe
o ke sklada projekt aktu do rady,
o rada konsultuje z pe (opinia pe nie jest wiazaca, ale wymagana…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz