komisja europejska

Nasza ocena:

5
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
komisja europejska - strona 1 komisja europejska - strona 2

Fragment notatki:


KOMISJA EUROPEJSKA    istnieje w systemie instytucjonalnym wspólnot od momentu powstania,    jako organ wspolny dziala od 1965 (traktat o fuzji)    wykonuje funkcje administracyjno-zarzadzajace (wspolpracuje z rada ue i pe)  SKLAD I ORGANIZACJA WEWNETRZNA    staly sklad członkowski, zmienny co 5 lat (przed tue co 4 lata),    od 2007 jest 27 komisarzy  POWOLYWANIE    rada (w skladzie szefow panstw lub rządów) nominuje kwalifikowana większością przewodniczącego    pe zatwierdza decyzje,    rada z desygnowanym przewodniczącym tworzy liste komisarzy,    pe zatwierdza decyzje,    rada kwalifikowana większością glosow mianuje przewodzniczacego i komisarzy,  Komisarze    komisarze maja przywileje i immunitety o charakterze funkcjonalnym,    sa niezależni w wykonywaniu funkcji, nie maja instrukcji od rządów krajowych,    nie mogą prowadzic zadnej innej działalności zarobkowej i niezarobkowej’    w przypadku zlamania zasad tsue, na wniosek rady lub ke zdecydowac np. o dymisji,    wiceprzewodniczący sa wybierani spośród komisarzy; działają kolegialnie jako kolegium komisarzy  KOMPETENCJE PRZEWODNICZACEGO    polityczne przewodnictwo pracom ke,    podzial zadan miedzy komisarzy,    decyzje o wewn. organizacji prac ke,    możliwość zmian w podziale zadan w trakcie kadencji,    mianowanie wicekomisarzy ( po akceptacji calej komisji),    prawo zdymisjonowania komisarza (wymaga akceptacji komisji);  ZMIANA SKLADU KE  KE  jako całość  koniec kadencji, rezygnacja, wotum nieufności (uchwala pe większością 2/3 glosow);  członkowie   śmierć, dobrowolna rezygnacja, dymisja, rezygnacja na zadanie przewodniczącego ( lex prodi  –  wprowadzone  przez romano prodi’ego jako szefa ke w ’99)  - nowy członek jest mianowany przez rade kwalifikowana większością glosow na czas do konca kadencji,  - rada może jednomyślnie zdecydowac o nieuzupełnianiu wakatu  STRUKTURA KE    na czele przewodniczący (j.m barroso) i 5 wiceprzewodniczacych,    członkowie dysponuja gabinetami , które wspomagaja ich w realizowaniu zadan (spotkania szefow gabinetow raz w  tygodniu; przygotowuja spotkan kolegium); tworza krag najbliższych doradcow komisarzy (spotkania gabinetow nawet  7 razy w tyg.)  zasady tworzenia gabinetu ustala przewodniczacy;    sekretariat generalny (sekretarz generalny) – obsluga administracyjna ke, pomoc przewodniczacemu w przygotowaniu i  prowadzeniu posiedzen ke;    dyrekcje generalne – funkcje zbliżone do ministerstw – na czele dyrektorzy generalni, odpowiadajacy przed  komisarzami, opow. za konkretne obszary polityki integracyjnej – koordynuja prace dyrekcji i wspolprace z innymi 

(…)

…, ke ma decydujący
glos ws okreslenia kształtu polityki strukturalnej;
funkcje wykonawczo-zarzadzajace  wypelnia delegowane przez rade zadania wykonawcze, wspolpracuje w tym
zakresie z rada (proc. komitologii), wydaje rozporządzenia, dyrektywy, decyzje;
funkcje w zakresie polityki zewnętrznej  zawieranie umow z panstwami trzecimi;
DZIALALNOSC KEke dziala na podstawie: celow dlugofalowych…
… i zastrzezonej;
PROCES DECYZYJNY W KE

kworum 50%+1
procedura ustna (w trakcie posiedzen) wymagana obecność min 14 komisarzy;
p. pisemna wniosek od 1 czlonka – jeżeli nie ma sprzeciwu zadnego komisarza i jest aprobata DG, krazy miedzy
członkami, w przypadku braku sprzeciwu uznaje się za przyjety;
p. umocowania  upoważnienie 1 lub wiecej komisarzy do podjecia w imieniu ke srodkow np administracyjnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz