Podstawy prawa - wykład - prawo miejscowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy prawa - wykład - prawo miejscowe - strona 1

Fragment notatki:

Ma 9 stron. Omawia takie zagadnienia jak: pojecie, rodzaje i struktura prawa, źródła prawa, zdarzenie prawne, postępowanie ustawodawcze, prawo miejscowe, gałęzie prawa, system organów państwowych.

Pojecie, rodzaje i struktura prawa
Prawo- zespol norm wydanych i usankcjonowanych przez panstwo i zagwarantowanych przymusem panstwo;przepisy uznane przez panstwo
*panstwo ustanawia nowe przepisy ,atrybuty panstwa:wladza ,terytorium, społeczeństwo *wydaje nowe normy prawne *bez panstwa normy nie maja racji bytu, wpanstwie musi być ośrodek władzy ,który ustanawia, zmienia przepisy prawne * normy gwarantowane sa przymusem państwowym * panstwo może od obywatela wymagac respektowania prawa, zabezpieczenie panstwa przed przestrzeganiem prawa * przestrzeganie prawa zalezy od ośrodka władzy- przymusu ponieważ posiada instrumenty władzy, które wzielaja przepisy w zycie *prawo to uporządkowany, poselekcjionowany zespol norm
Norma prawa- regula, zasada, która wyznacza nam określone postepowanie. Wynika z przepisow. Jest albo wydana przez panstwo, czy sankcjonowana przez panstwo, gwarantowana przymusem państwowym *norma ma charakter ogolny, aby moc zastosowac ja w danej sytuacji do każdego podmiotu *dwustronny charakter normy 3 elementy normy prawnej (bez któregokolwiek nie istnieja), *element hipotezy *element dyspozycji *element sankcji Element hipotezy -musi być scisle okreslona,pewna sytuacja Element dyspozycji-zasadnicza kluczowa czesc normy . ta czesc normy prawnej ,która nakazuje nam określony sposób zachowania się Element sankcji- niezastosowanie się do normy Sa 2 rodzaje norm :
Normy bezwzględnie obowiązujące (imperatywne) * normy które nie znosza sprzeciwu *zawieraja niepodważalny nakaz panstwa od wypelnienia którego nie można się uchylic *osoby do których sa kierowane sa zobowiązane do jej zachowania , odstępstwo od nakazanego sposobu zachowania jest naruszeniem prawa *obowiązują bezwzględnie, bez względu na wole zainteresowanych osob * w tej normie wola panstwa przejawia się w sposób nie znoszący oporu i wymagający bezwzględnego posłuszeństwa * stanowia one większość obowiązujących w panstwie norm prawnych * występują występują tych galeziach prawa, które charakteryzuja się nierównością stron polaczonych stosunkiem prawnym * znich sklada się : prawokonstyt. , administr. , finansowe, karne Normy względnie obowiązujące (dyspozytywne) *maja odmienny charakter *strony umowy zobowiązane sa SA trakcie jej wykonania ,postępować zgodnie z normami dyspozytywnymi tylko wtedy, gdy spraw, których norma dotyczy , nie uregulowaly inaczej w umowie *odnosza się do pewnej sytuacji, ale znajduja zastosowanie tylko wtedy, gdy zainteresowane osoby nie umówiły się inaczej Przepis prawny- akt normatywny sklada się z przepisow prawnych Przepis prawny-elementarna czesc ustawy lub innego aktu normatywnego ;jest nim m.in. artykul, paragraf, punkt, ustep. @Przepis nie musi pokrywac się norma prawna. Nie należy utożsamiać norm prawnych z przepisami prawnymi. Normy prawne sa sposób złożony i zawily zakodowane w przepisach prawnych np. jakis przepis okresla adresata normy ,inne zawieraja określone okoliczności, w których dana norma znajduje zastosowanie ,inna okresla nakazywany sposób postepowania.Pojecie „norma prawna” i „przepis prawny w jezyku potocznym uzywa się zamiennie

(…)

… za nie oraz określających ogolne zasady odpowiedzialności karnej *źródła tego prawa maja forme ustaw *podstawowym źródłem prawa jest kodeks karny *jest jednym z najmocniejszych środków, za pomoca których panstwo ochrania istniejący porządek Prawo Procesowe - dzieli się na prawo cywilne procesowe i na prawo karne procesowe , wspolna cecha jest jedynie to, ze jego przepisy nie ustalaja praw i obowiązków, lecz reguluja sposób postepowania organow wymiaru sprawiedliwości oraz osob występujących przed tymi organami Prawo cywilne procesowe -to zespol norm regulujących tryb rozstrzygania spraw cywilnych przez sady i niektóre inne organy oraz właściwości tych organow *źródło to kodeks postepowania cywilnego Prawo karne procesowe- to zespol norm regulujących tryb prowadzenia spraw karnych przez organy wymiaru sprawiedliwości *źródło…
… powszechne obowiązujące. Jest jeszcze prawo wewnętrzne, tworza je: *uchwaly Rady Ministrow *zarzadzenia premiera i ministrow wydane na podstawie ustaw
Akty prawa wewnętrznego obowiązują tylko jednostki organizacyjne podlegle organowi, który wydal akt npzarzadzenie ministra finansow obowiazuje urzędy skarbowe i izby skarbowe, natomiast nie może nakładać obowiązków na obywateli W jezyku potocznym przez źródła…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz