Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne polski podczas stanu wojennego - strona 5

Kontrasygnata i prerogatywy

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Anna Panek
  • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 952

, gdy ten nie może się zebrać na posiedzenie, a spełnione są przesłanki dopuszczające wprowadzenie stanu wojennego (zbrojna...

Stosunki międzynarodowe

  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
  • dr Agnieszka Bryc
  • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 581
Wyświetleń: 4039

militarny. - s.m czy polityka wewnętrzna i zewnętrzna ma charakter amoralny, czyli w polityce nie należy...

Pierwsza część expose Sikorskiego

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Mariusz Muszyński
  • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

i które mają wpływ zarówno na politykę wewnętrzną jak i zewnętrzną. Niektóre państwa UE wkroczyły już na drogę post...