Mobilizacja i gotowość obronna państwa- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 819
Wyświetleń: 6048
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mobilizacja i gotowość obronna państwa- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Mobilizacja i gotowość obronna państwa
DEFINICJA MOBILIZACJI
oznacza rozwinięcie sił zbrojnych i innych służb i straży w wypadku kryzysu lub wojny wraz z uruchomieniem programu mobilizacji gospodarki i militaryzacją przy pełnym wykorzystaniu wszystkich zasobów państwa
mobilizacja państwa oznacza powołanie obywateli do pełnienia służby w jednostkach wojskowych, formacjach uzbrojonych nie wchodzących w skład sił zbrojnych, formacjach nieuzbrojonych, jednostkach i zakładach zmilitaryzowanych, uruchomienie rezerw państwowych, wykonywanie świadczeń na rzecz obronności oraz przestawienie gospodarki narodowej dla potrzeb wojennych
Mobilizację państwa należy rozpatrywać w dwóch wymiarach:
I - przedsięwzięcia realizowane na rzecz systemu obronnego w resortach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe oraz na poszczególnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej; obejmują one mobilizacje sił zbrojnych, militaryzację i przekształcenie profilu produkcji z pokojowego na obronny zgodnie z Programem Mobilizacji Gospodarki
II - drugi obszar dotyczy zadań realizowanych przez gospodarkę i obywateli dla potrzeb obronności państwa - stawienie się obywateli do jednostek wojskowych, formacji uzbrojonych i nieuzbrojonych, zakładów zmilitaryzowanych.
MILITARYZACJA
Oznacza przeniesienie zasad i metod organizacji wojskowej do organów i jednostek organizacyjnych administracji publicznej i gospodarki narodowej; stosowanie w nich niektórych elementów dyscypliny wojskowej oraz nadanie im charakteru wojskowego poprzez powołanie osób do służby w jednostkach zmilitaryzowanych.
OBOWIĄZEK TWORZENIA I UTRZYMYWANIA REZERW
Tworzenie i utrzymywanie rezerw na bazie gospodarki narodowej jest konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa i ma na celu umożliwienie dostępu do wyrobów i usług uznanych za strategiczne w określonych ilościach i terminach wynikających z charakteru potrzeb (klęsk żywiołowych, zagrożeń militarnych) zarówno dla społeczeństwa jak i dla sił zbrojnych
Gromadzenie rezerw ma charakter ogólnopaństwowy i obejmuje szeroki zakres zadań realizowanych przez organy upoważnione do ich tworzenia
Rezerwy państwowe są traktowane jako komponent obrony o szczególnym znaczeniu dla obronności państwa
W rezerwach wyodrębnia się tzw. stany zastrzeżone, które są tworzone i utrzymywane do celów mobilizacyjnych MON, MSWiA, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
PODZIAŁ REZERW
Rezerwy państwowe stanowią wyodrębniony majątek Skarbu Państwa i dzielą się na:
Rezerwy mobilizacyjne: służące realizacji zadań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sił zbrojnych oraz bezpieczeństwa publicznego sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa a także w czasie podwyższonej gotowości obronnej


(…)

… w zakresie rezerw surowców, materiałów i paliw, Minister zdrowia - w zakresie leków i wyrobów medycznych, Minister rolnictwa - w zakresie produktów rolnych i żywności
GOTOWOŚĆ OBRONNA PAŃSTWA DEFINICJA
stan przygotowania podmiotów obrony narodowej do skutecznego działania w sytuacjach nadzwyczajnych oraz przeciwstawiania się wszelkim zagrożeniom i kryzysowym i wojennym istotą gotowości obronnej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz