Strategia bezpieczeństwa narodowego RP w ramach NATO

Nasza ocena:

3
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1820
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategia bezpieczeństwa narodowego RP w ramach NATO - strona 1 Strategia bezpieczeństwa narodowego RP w ramach NATO - strona 2 Strategia bezpieczeństwa narodowego RP w ramach NATO - strona 3

Fragment notatki:

dr hab. Jzef Tymanowski. Notatka składa się z 3 stron.
Strategia bezpieczeństwa narodowego RP w ramach NATO Po 1989 roku Polska znalazła się w trudnej sytuacji zarówno politycznej, gospodarczej jak i militarnej. Po rozpadzie Układu Warszawskiego w 1991 roku kraj znalazł się w szarej strefie bezpieczeństwa. Ważne stało się więc obranie odpowiedniego kierunku działań w celu zapewnienia Polsce stabilnej pozycji na arenie międzynarodowej. Musieliśmy sobie odpowiedzieć na podstawowe pytanie: czy swoje aspiracje polityczne realizować w oparciu o sojusz z naszymi wschodnimi sąsiadami, w tym z mocarstwową Rosją czy odejść od komunistycznej spuścizny i skierować się na Zachód. Wobec panujących wówczas nastrojów w polskim społeczeństwie oczywiste stało się obranie orientacji zachodniej. W 1993 roku prezydent Lech Wałęsa w liście wystosowanym do Manfreda Wörnera, sekretarza generalnego NATO, zadeklarował, że Polska wyraża chęć przystąpienia do struktur transatlantyckich. W 1994 kraje Sojuszu wyszły z inicjatywą do państw Europy Środkowej i Wschodniej przedstawiając na szczycie w Brukseli propozycję współpracy w ramach programu „Partnerstwo dla Pokoju”. Należy zauważyć, że proces integracji postkomunistycznej Europy z Sojuszem od razu nabrał dużego rozmachu. Zaledwie dwa lata po stworzeniu PdP, prezydent USA Bill Clinton oświadczył w Detroit, że pierwsze państwa postkomunistyczne przystąpią do NATO najpóźniej w 1999 roku. W 1997 rozpoczęły się rozmowy akcesyjne pomiędzy Polską i NATO, które zostały sfinalizowane 12 marca 1999 kiedy Rzeczpospolita formalnie stała się członkiem Sojuszu. Przed analizą strategii bezpieczeństwa narodowego w ramach NATO należałoby zastanowić się nad tym co składa się na samo pojęcie „bezpieczeństwo narodowe”. Z uwagi na fakt, iż Sojusz Północnoatlantycki to organizacja polityczno - wojskowa, w rozważaniach przyjrzymy się głównie zewnętrznym, militarnym i wewnętrznym aspektom bezpieczeństwa, które zostaną kolejno przeze mnie omówione. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo narodowe ma także wymiar obywatelski, społeczny czy ekonomiczny, co ma z pewnością większe znaczenie przy kształtowaniu strategii bezpieczeństwa narodowego RP w ramach UE. Po zakończeniu zimnej wojny wiele krajów szukało gwaranta bezpieczeństwa zewnętrznego. NATO zaś, jako unikalna organizacja o profilu wojskowo - politycznym, była w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Dlatego zajęła tak ważne miejsce w strategii bezpieczeństwa narodowego RP. Polska traktuje Sojusz jako forum na którym mogą odbywać się międzysojusznicze konsultacje w razie zagrożeń, zarówno tradycyjnych jak i coraz popularniejszych w XXI w. niebezpieczeństw asymetrycznych. Poprzez swoje zaangażowanie w operacje stabilizacyjne, Polska stara się pozyskać w NATO pozycję liczącego się gracza. Zadanie jest znacznie ułatwione dlatego, że znajdujemy się w strategicznym dla Sojuszu położeniu geopolitycznym. Nadszarpnięte przez okres zimnowojenny stosunki na linii Zachód - Wschód, a

(…)

… zachwiana została równowaga militarna w rejonie Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu. Polska jest zobligowana do realizacji artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, który uznaje napaść na któregokolwiek członka NATO jako atak na wszystkie państwa i nakazuje udzielenie pomocy stronie Sojuszu. Polska upatruje w NATO szansę na podwyższenie swojego potencjału wojskowego. Udział w operacjach pokojowych
…. Formuła Cline'a S = (M + G + W) (St + Wa), gdzie: S - siła państwa M - terytorium i ludność państwa W - potencjał wojskowy St - strategia Wa - wola urzeczywistnienia strategii państwa. Co prawda, jak już wspominałam wcześniej, NATO to szansa dla Polski głównie w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego, zewnętrznego czy militarnego. Nie należy zapominać jednak, że członkostwo w Sojuszu wpływa także pozytywnie…
… uwagę na system zarządzania kryzysowego w razie różnego rodzaju klęsk żywiołowych lub ataków terrorystycznych. Polska musi zintegrować, skonsolidować ten system z działaniami Sojuszu w ramach Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności i Zintegrowanego Systemu Ratowniczego. Członkostwo Polski w NATO jest ważne również z kilku innych względów. Przede wszystkim prowadzi do zaspokojenia żywotnych interesów
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz