Asystent - strona 25

note /search

Socjologia - test

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Socjologia
Pobrań: 952
Wyświetleń: 4907

sytuacji jest przykładem „konfliktu w roli”: urzędnik idzie do pracy, mimo, że czuje się chory asystent...

Geografia ekonomiczna cz.4

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1092

)-JEDNOCZEŚNIE Z WYBORAMI DO PARLAMENTU WYBIERA SIĘ PREZYDENTA, WE FRANCJI PREZYDENT WYBIERA ASYSTENTA...

Pedagogika ogólna - omówienie

  • Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu
  • Pedagogika ogólna
Pobrań: 931
Wyświetleń: 2590

; uczeń- asystent, terminator klasa - warsztat mistrza Krytyczno-emancypacyjny (edukować to skłaniać...

Budowa organizacji - wykład

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Techniki organizacyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1274

”, co oznacza, Ŝe kaŜdy z kierowników ma do swej dyspozycji sekretarkę bądź teŜ osobistego asystenta. śadna...