Asystent - strona 26

Reflektorem w mrok

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 70
Wyświetleń: 966

nad mikroskopem, za opublikowane rozprawy mianowano go pierwszym asystentem kliniki chorób dzieci (od tamtej pory...

Aktywizacja zawodowa absolwentów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

i wypadkowe od tych stypendiów oraz od wynagrodzenia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (pracownik...

Zasady prawa administracyjnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 693

pracujących z dziećmi i rodzicami - uchwala się, co następuje:(...) Art. 15. 1. Do zadań asystenta rodziny...

Najwybitniejsi polscy bibliolodzy XIX i XX w

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Nauka o książce i bibliotece
Pobrań: 308
Wyświetleń: 5453

Wymienieni i opisani są tacy bibliolodzy jak: Jerzy Samuel Bandtkie, Joachim Lelewel, Aleksander Wiktor Bohatkiewicz, Karol Józef Teofil Estreicher, Kazimierz Piekarski, Józef Grycz, Jan Muszkowski, Stefan Vrtel-Wierczyński, Aleksander Ludwik Birkenmajer, Głombiowski Karol, Alodia Kawecka-Gryczowa,...

Fizyka, dozymetria ćwiczenia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2653

i zmierzy moc dawki w miejscach przebywania wykonuj cych pomiary wskazanych przez prowadz cego asystenta...