Informacje o przykładowym projekcie unijnym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Informacje o przykładowym projekcie unijnym - strona 1 Informacje o przykładowym projekcie unijnym - strona 2 Informacje o przykładowym projekcie unijnym - strona 3

Fragment notatki:

Informacje o projekcie Projekt zakłada odbycie 12-miesięcznego stażu w przedsiębiorstwach, organizacjach, instytucjach przez 45 niezatrudnionych absolwentów do 25 r. ż. z wybranych gmin woj. łódzkiego  i kompleksowy blok zajęć doradczych (coaching). Adresatami projektu są:  niezatrudnieni absolwenci do 25 roku życia, w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły, zamieszkujący gminy: Żychlin, Dąbrowice,  Krośniewice, Krzyżanów, Kutno, Łanięta, Oporów, Drużbie, Zelów, Gorzkowice, Łęki Szlacheckie, Moszczenica,  Ręczno w woj. łódzkim. W projekcie wezmą udział 4 osoby niepełnosprawne oraz 20 osób z terenów wiejskich. Celem projektu jest umożliwienie BO zdobycia doświadczenia zawodowego oraz umiejętności poruszania się po rynku pracy. Program szkolenia obejmuje: Warsztaty doradcze, doradztwo. W ramach proj. zaplanowano 3 gr. po 12-20 osób, każdy z BO przejdzie cykl następujących zajęć: Warsztaty grupowe - 30h dla każdej gr. Edukacyjny charakter procesu grupowego, przebiegający w odpowiedniej atmosferze sprzyjać będzie dokonywaniu przez BO oceny siebie, swoich słabych i mocnych stron, rozwinie umiejętności ułatwiające im działanie w różnych rolach społecznych i zawodowych, a także pomoże w zdefiniowaniu i rozwiązaniu własnych problemów zawodowych. Indywidualny Plan Działania (IPD) - 4 h/os. Warsztaty aktywnego szukania pracy - 20h dla każdej gr. Staże: Z grupy 45 BO każdy będzie miał/a możliwość odbycia 12-mies.stażu (po 8 h dziennie) płatnego w wys. 1 317,00 zł brutto brutto. Warunkiem skierowania BO na staż będzie ukończenie bloku doradczego w ramach proj. z frekwencją min. 80% oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą decydujący o możliwości odbycia stażu w danej firmie/instytucji. Coaching - 2h comiesięczne spotkanie dla każdego z 45 BO w okresie odbywania stażu prowadzone indywidualnie przez trenera. BO otrzymają zwrot kosztów dojazdu (100%BO), kosztów opieki nad dzieckiem do l. 7 lub os. zależną - 20% BO (na podst. rachunków i fv) oraz catering na zajęciach i stypendium szkol. w wys. 4 zł brutto brutto za 1h obecności. Każdy/a BO otrzyma pendrive'a z materiałami dydaktycznymi, pakiet szkoleniowy. Chłopaku, dziewczyno z województwa łódzkiego!            Jeśli jesteś w wieku 15-25 lat, nie masz pomysłu na siebie, nie wiesz co chciałbyś (chciałabyś) robić w życiu, niezbyt dobrze idzie Ci nauka w szkole, spróbuj czegoś nowego, a być może Ci się spodoba. Każda zdobyta umiejętność może być przydatna nie tylko w życiu, ale i przyszłej pracy. Musisz wiedzieć, że na rynku pracy liczą się przede wszystkim osoby wykształcone, znające języki, posiadające konkretne zawody, czy konkretne umiejętności. Siedząc w domu, nie podejmując żadnych działań w kierunku zdobycia jakiegokolwiek wykształcenia czy zawodu nie dajesz sobie szansy na zdobycie dobrej pracy, a tym samym nie dajesz sobie szansy na lepsze, dostatnie życie.

(…)

… urzędowym i sądowym (wnioski o przydział lokalu socjalnego, wnioski o niepełnosprawność, zażalenia na czynności komornicze, odwołania od decyzji sądowych itp.) • wyznaczano miejsce wykonywania kary ograniczenia wolności lub pracy społecznie użytecznej 3. Monitorowano przebieg Indywidualnych Strategii Działania c) konsultacje wzmacniające działania probacyjne: • w trakcie konsultacji zawodowych…
…” z siedzibą przy ul. Reymonta 10 we Wrocławiu rozpoczyna realizację projektu pn.: „Zaaprobowani - aktywizacja zawodowa i społeczna jako wzmocnienie działań probacyjnych”. Projekt zakłada objęcie wsparciem 100 bezrobotnych osób odbywających w Stowarzyszeniu karę ograniczenia wolności oraz pracę społecznie użyteczną. Uczestnicy projektu, oprócz odbycia kary, będą mogli skorzystać z konsultacji zawodowych…
… podejmowane w ramach projektu poznało 371 osadzonych oraz 64 funkcjonariuszy.  Jego długofalowym efektem są regularne spotkania z osadzonymi w zakładach karnych na terenie Dolnego Śląska.
Od 1 grudnia 2010 Stowarzyszenie realizuje inny projekt pt. „Zaaprobowani - aktywizacja zawodowa i społeczna jako wzmocnienie działań probacyjnych”. Uczestnikami projektu są osoby bezrobotne, odbywające karę ograniczenia wolności poprzez wykonywanie nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny. 
Metoda dekompresji społecznej może być zastosowana nie tylko w pracy z osobami opuszczającymi placówki penitencjarne. Jest już powoli wdrażana w działaniach skierowanych do bardzo młodych osób wychodzących z zakładów poprawczych. Mówi o tym Jolanta…
… czy z takiej możliwości skorzysta. Jest więc szansa, światełko w tunelu a przede wszystkim perspektywa znalezienia się po właściwej stronie życia.
Projekt „Wychodzenie wciąga - program pozytywnych zmian dla osób opuszczających placówki penitencjarne”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego od 01.09.2009 r. do 31.12.2010 r. przez Stowarzyszenie Pomocy Ludzie Ludziom…
… lat. W czasie zajęć młodzież będzie miała okazję odkryć i rozwinąć (pod kierunkiem psychologa, pedagoga, artystów plastyków oraz instruktorów zajęć muzycznych) posiadane umiejętności, talenty i pasje.
Równolegle do zajęć artystycznych, prowadzone będą zajęcia warsztatowe z psychologiem lub pedagogiem z zakresu, doradztwa zawodowego, komunikacji interpersonalnej i integracji, autoprezentacji, radzenia…
…),
-           warsztatach integracyjnych, które pozwolą abyś dobrze się poczuł(a) w  grupie, poznał(a) inne osoby - to oczywiste, że o wiele lepiej pracuje się w  grupie ludzi, których się zna i lubi,
-           kursie szybkiego uczenia się (inaczej mnemotechniki),
-           intensywnym kursie języka angielskiego, którego poziom będzie dostosowany do Twoich umiejętności,
-           kursie komputerowym - w doskonale…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz