Zarządzanie funduszami unijnymi

note /search

Przykładowy wniosek o dofinansowanie projektu 2

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Zarządzanie funduszami unijnymi
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1981

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE ...

Informacje o przykładowym projekcie unijnym

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Zarządzanie funduszami unijnymi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

Informacje o projekcie Projekt zakłada odbycie 12-miesięcznego stażu w przedsiębiorstwach, organizacjach, instytucjach przez 45 niezatrudnionych absolwentów do 25 r. ż. z wybranych gmin woj. łódzkiego  i kompleksowy blok zajęć doradczych (coaching). Adresatami projektu są:  niezatrudnieni absolwenc...

Przykładowy wniosek o dofinansowanie projektu

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Zarządzanie funduszami unijnymi
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2058

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE ...

Przykładowy wniosek o dofinansowanie projektu 1

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Zarządzanie funduszami unijnymi
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1680

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE ...