Przykładowy wniosek o dofinansowanie projektu 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2296
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykładowy wniosek o dofinansowanie projektu 2 - strona 1 Przykładowy wniosek o dofinansowanie projektu 2 - strona 2 Przykładowy wniosek o dofinansowanie projektu 2 - strona 3

Fragment notatki:

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1.2 Numer i nazwa Działania: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 1.4 Województwo: świętokrzyskie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego 1.6 Numer konkursu: 2/1/9.1.2/POKL/2012 1.7 Tytuł projektu: Czas na lepszy start 1.8 Okres realizacji projektu: Od 03.09.2012 Do 31.07.2014 1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina) Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat sandomierski Gmina: Zawichost 1.10 Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej: NIE 1.11 Projekt innowacyjny: NIE 1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym: NIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) 2.1 Nazwa projektodawcy: Fundacja "Regionalis" 2.2 Status prawny: fundacja 2.3 NIP: (PL) 9591738416 2.4 REGON: 260095192 Suma kontrolna: 360C-4A78-3650-FEFF     Wersja Generatora: 7.5     wersja publikacji: 7.5.2 1 2.5 Adres siedziby: Ulica: Przemysłowa Nr domu: 33 Nr lokalu: - Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-660 Telefon: 041/ 344 38 77 Fax: 041/ 344 38 77 2.6 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: Tomasz Kosiński-prezes zarządu 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: Tomasz Kosiński 2.7.1 Numer telefonu: 504298333 2.7.2 Adres poczty elektronicznej: fundacja@regionalis.org.pl 2.7.3 Numer faksu: 041/ 344 38 77 2.7.4 Adres: Jesionowa 31B, 25-540 Kielce 2.8 Partnerzy: NIE Suma kontrolna: 360C-4A78-3650-FEFF     Wersja Generatora: 7.5     wersja publikacji: 7.5.2 2 III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie 20 000 znaków) 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu Uzasadnij potrzebę realizacji projektu 1.  Wskaż cel główny oraz cele szczegółowe projektu 2.  Określ, w jaki sposób mierzona będzie realizacja celów (ustal wskaźniki pomiaru celów) 3.  Określ wartość obecną wskaźnika (stan wyjściowy projektu) i wartość docelową wskaźnika (której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu) 4.  Określ, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów (ustal źrodło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz