Administracja niezespolona akty prawa miejscowego - strona 11

Dualistyczny charakter systemu źródeł prawa

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr hab. Jarosław Szymanek
  • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1484

samoistny), ratyfikowane umowy międzynarodowe (akt samoistny), rozporządzenia, akty prawa miejscowego; akt...

Administracja rzadowa

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1246

niezespolonej jest : - uzgadnianie z wojewodą projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez te organy...

Hierarchia aktów prawnych

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • ks. dr hab. Czesław Kustra
  • Legislacja administracyjna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1246

lakoniczna gdy chodzi o hierarchie aktów prawa miejscowego. W art. 93 stanowi, że zasady i tryby wydawania...

Stanowienie prawa - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • Legislacja administracyjna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego. Normy pozaprawne...