Administracja niezespolona akty prawa miejscowego - strona 11

note /search

Administracja rzadowa

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1253

niezespolonej jest : - uzgadnianie z wojewodą projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez te organy...

Hierarchia aktów prawnych

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Legislacja administracyjna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1267

lakoniczna gdy chodzi o hierarchie aktów prawa miejscowego. W art. 93 stanowi, że zasady i tryby wydawania...

Stanowienie prawa - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • Legislacja administracyjna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego. Normy pozaprawne...