Administracja niezespolona akty prawa miejscowego - strona 10

Materia statutowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1498

. Stosunek statutów do innych aktów prawa miejscowego. W doktrynie pojawił się pogląd , ze szczególna pozycja...

Źródła prawa - referat

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 777
Wyświetleń: 2093

, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia, akty prawa miejscowego. Konstytucja...

Terenowe organy administracji rządowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1078

do: uzgadniania z wojewodą projektów aktów prawa miejscowego zapewnienia zgodności swoich działać z poleceniami...

Administracja terenowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 721

do: uzgadniania z wojewodą projektów aktów prawa miejscowego zapewnienia zgodności swoich działać z poleceniami...

Samorządowe akty prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2401

nie ma w odniesieniu do aktów prawa miejscowego administracji rządowej. W ustawach samorządowych brak jest jednolitego...