Stanowienie prawa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stanowienie prawa - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Stanowienie prawa, a inne techniki działalności prawotwórczej - wykład 3 Powoływanie Rady Ministrów: Prezydent wydaje postanowienie ws. Powołania konkretnych osób w skład rady ministrów. Premier wydaje rozporządzenia atrybucyjne, w których określa jakimi działami administracji zajmować będą się poszczególni ministrowie.
Konstytucja art. 87-94: rozdział dotyczący źródeł prawa. Źródła prawa: Art. 87.
1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. 2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego. Normy pozaprawne: -orzecznictwo sądowe (np. ustawa definiuję niedzielę jako dzień wolny od pracy, a Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że sobota jest dniem tak samo wolnym jak niedziela)
-reguła kolizyjna - norma prawna na wyższym szczeblu, bądź ustanowiona w inny sposób na tym samym poziomie uchyla poprzednią normę.
-prawo zwyczajowe - normy prawne trwale i jednolicie wykonywane w przekonaniu, że są obowiązującym prawem. Prawo zwyczajowe nie pochodzi od żadnej instytucji, lecz zostaje wykształcone przez społeczeństwo w toku historii.
Samoistne i niesamoistne źródła prawa -Samoistne źródło prawa - to każda reguła lub zasada, która może stanowić samodzielną podstawę decyzji sędziowskiej lub innego aktu stosowania prawa (może stanowić samodzielne źródło naszych praw lub obowiązków).
Np. konstytucja, ustawy, precedensy, traktaty międzynarodowe, praw zwyczajowe
-Niesamoistne źródła prawa - wszystkie te normy i materiały, które nie mogą stanowić wyłącznej podstawy aktu stosowania prawa, czyli nie mogą być samodzielnym źródłem naszych uprawnień i obowiązków.
Np. orzeczenia sądowe, materiały przygotowawcze, poglądy doktryny
Akty prawa miejscowego dzielimy na:
-Akty statutowe
-Akty wykonawcze
-Akty porządkowe
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 1998 : Jeżeli ktoś nie podlega organowi, nie może być adresatem normy wewnętrznie obowiązującej.
Warunkiem wejścia w życie jakiegokolwiek aktu prawnego jest jego ogłoszenie w sposób regulowanym przez ustawę.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz