Administracja niezespolona akty prawa miejscowego - strona 12

Samorząd terytorialny w Konstytucji

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • ks. dr hab. Czesław Kustra
  • Legislacja administracyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 854

samorządu terytorialnego do stanowienia aktów prawa miejscowego o charakterze powszechnie obowiązującym...

Wykład VI z podstaw prawa

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Sylwia Morawska
  • Podstawy Prawa
Pobrań: 420
Wyświetleń: 847

dotychczasowego prawa. Przepisy końcowe obejmują: przepisy derogacyjne, przepisy o wejściu w życie aktu, przepisy...

Ustrój administracji publicznej notatki

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • prof. dr hab. Marian Zdyb
  • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 2002
Wyświetleń: 7686

niezespolonej muszą uzgadniać z wojewodą projekty aktów prawa miejscowego może żądać od organów administracji...