Administracja niezespolona akty prawa miejscowego - strona 13

Administracja rządowa terenowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1316

formalnego przedstawiciela rządu w danej jednostce przy minimalnych działaniach administracji niezespolonej...

Skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

o samorządzie powiatowym. akt prawa miejscowego wydawany przez organ samorządu województwa - ale jedynie na akt...

Źródła prawa i gałęzie prywatne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Ludwik Ścibor
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1316

nie rzymskokatolickimi regulaminy Sejmu i Senatu akty prawa miejscowego 2. Jakie gałęzie prawa składają się na prawo...

Nadzór nad legislacją administracyjną

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 532
Wyświetleń: 3269

prawem. Prezes RM może uchylić akt prawa miejscowego wojewody i organów rządowej adm. niezespolonej...

Administracja - Akt prawa miejscowego

 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2352

oraz rozporządzenia. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa RP są akty prawa miejscowego na obszarze działania...