Skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego  - strona 1 Skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego  - strona 2

Fragment notatki:

SKARGI DO NSA NA UCHWAŁY ORGANÓW GMINY I POWIATU ORAZ NA AKTY PR. MIEJSCOWEGO WYDANE PRZEZ ORG. ADM. RZĄD. ORAZ SAMORZĄD WOJEWÓDZKI. Zgodnie z art. 227 KPA przedmiotem skargi do NSA może być zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez pracowników.
Do NSA można wnieść skargę na:
każdą uchwałę Rady Gminy / Powiatu - art. 101-102 ust. o samorządzie gminnym / art. 87-88 o samorządzie powiatowym.
akt prawa miejscowego wydawany przez organ samorządu województwa - ale jedynie na akt o szczególnych cechach (nie każdy) - art. 90 - 91 ust. o samorządzie województwa akt prawa wydany przez wojewodę lub inny organ administracji rządowej - art. 44-45 ust. o administracji rządowej w województwie.
Skarga może być kierowana przez podmiot, którego interes prawny został naruszony przez ww. akt. Przedmiotem skargi może być też naruszenie praw osób trzecich przez faktyczne lub prawne czynności organu władzy publicznej. W takiej sytuacji skarga musi być podpisana przez osoby trzecie.
PRZEDMIOT, WARUNKI I ZASADY KIEROWANIA SKARG DO NSA NA UCHWAŁY ORGANU GMINY, POWIATU ITD. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy adm. publ. lub ich pracowników, co doprowadziło do naruszenia praw osób trzecich. Dlatego możemy mieć do czynienia ze skargą w imieniu własnym, mieszkańców itd. (jeśli w imieniu osób trzecich - muszą oni skargę podpisać). Warunkiem skuteczności skargi jest: wykazanie interesu prawnego - nazwanie praw i wolności które zostały naruszone,
bezskuteczność wcześniejszych wezwań do usunięcia naruszeń,
okoliczność że sprawa dotyczy zadań publ. wykonywanych przez organy władzy publicznej - w trybie tej skargi nie mogą być rozpatrywane roszczenia cywilne,
brak uprzedniego orzeczenia NSA w danej sprawie
Termin na wniesienie skargi wynosi 1 miesiąc od daty doręczenia otrzymania negatywnej odpowiedzi. W przypadku gdy organ milczy to termin ten wynosi 2 miesiące od daty wniesienia niezadowalającego wniosku.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz