Konstytucyjny katalog źródeł prawa (I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstytucyjny katalog źródeł prawa (I sem) - strona 1 Konstytucyjny katalog źródeł prawa (I sem) - strona 2

Fragment notatki:

KONSTYTUCYJNY KATALOG ŹRÓDEŁ PRAWA:
→ WIELOŚĆ ŹRÓDEŁ PRAWA:
-ogólne pojęcie źródeł prawa
-terminy łączące termin źródło prawa z nazwą określonej gałęzi prawa, np. zbiorowe układy pracy
→ SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA
→ HIERARCHIA I SYSTEMATYZACJA
art. 87 ust. 1 Konstytucji, akty zawierające normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym:
-Konstytucja
-ustawy
-ratyfikowane umowy międzynarodowe
-rozporządzenia
-akty prawa miejscowego
Katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego:
→ zamknięty
→ zbudowany hierarchicznie [prawo unijne stosowane przed krajowym]
→ akty obligatoryjnie ogłaszane
→ organy ze szczebla centralnego i terenowe
→ podstawa do kształtowania sytuacji prawnej jednostek
→ oparty na szerokim rozumieniu terminu źródło prawa
Akty zaliczane do przepisów powszechnie obowiązujących pochodzą od organów władzy ustawodawczej, jak i wykonawczej.
Administracja nie stanowi prawa [trójpodział władzy - każda z tych 3 władz ma określone zadania i kompetencje, one mają się wzajemnie równoważyć] Administracja czyni użytek z przyznanej jej kompetencji i stosuje to prawo.
Konstytucyjny katalog źródeł prawa - przepisy wewnętrznie obowiązujące.
Art.93 Konstytucji akty prawa wewnętrznie wiążącego:
-skierowane nie na zewnątrz obywateli
-regulujące stosunki wewnątrz aparatu administracji publicznej
-Zarządzenia Prezydenta, nie wymagają kontrasygnaty premiera, może je wydawać również Premier, mogą mieś one dwojaki charakter:
*akty normatywne wewnętrznie wiążące
*akty indywidualne
Zarządzenia mogą też wydawać ministrowie. To nie jest zamknięty katalog podmiotów którzy mogą wydawać zarządzenia. Może to robić również Prezes NBP, wydają je zawsze organy monokratyczne.
-Uchwały Rady Ministrów - akty normatywne o charakterze wewnętrznym, druga grupa to akty indywidualne - gdy chodzi o konkretną sprawę, lub sprawa dotycząca konkretnego adresata.
Uchwały stanowi również Rada Polityki Pieniężnej i Zarząd NBP.
CECHY KATALAGU ŹRÓDEŁ PRAWA WEWNĘTRZNIE WIĄŻĄCEGO:
Katalog podmiotowo i przedmiotowo otwarty.
Akty te nie mogą być podstawą wydania decyzji, czy innego aktu indywidualno - konkretnego skierowanego do obywatela.
Wiążą organy i osoby bezpośrednio podporządkowane wydającemu.
Muszą być zgodne z przepisami powszechnie obowiązującymi.
Nie podlegają obowiązkowi ogłoszenia.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz